Linkedin Twitter  YouTube

Een motiverende uiteenzetting over “het ondernemen” van Herman van Herterijck

Op vrijdag 25/9 kregen de laatstejaarsstudenten van VIVES Hogeschool Campus Roeselare, als voorbereiding op hun VLAJO Small Business Company Project, een zeer motiverende uiteenzetting over “het ondernemen” van Herman van Herterijck . Niet alleen de prachtige omgeving van de Groenhoeve te Torhout bleek zeer inspirerend te werken, vooral de vele praktijkvoorbeelden die door Herman werden aangehaald bleken de studenten te smaken. Zijn motiverende voordracht was voor de studenten dan ook dé ideale voorbereiding voor hun eerste brainstormsessie in de namiddag!