Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Met genoegen bieden we u deze week onze gastcolumn aan van David Ringwood. David werkt vanuit Dublin, Ierland. Hij is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de Management Research Groep in Europa. MRG is onze leverancier van assessment instrumenten, inclusief hun 360 graden 'Leadership Effectiveness Analysis', gebaseerd op hun uitgebreide onderzoek. We gebruiken dit assessment veelvuldig wanneer we werken met leiders. Onze partner Paul (Donkers) zal komende juni deelnemen aan het wereldwijde congres van MRG in Maine (USA).

Man of vrouw en effectief leiderschap – Een Europese studie

David Ringwood, vicepresident van Client Development EMEA, Management Research Group

Man of vrouw en effectief leiderschap – Een Europese studie

Recentelijk hebben we in Europa een studie uitgevoerd die toegespitst was op het verband tussen mannelijke en vrouwelijke leiders en hun waargenomen effectiviteit. Dit onderzoek was gebaseerd op een groep van 968 mannelijke en 968 vrouwelijke leiders in Europa. Afkomstig uit verschillende landen, sectoren en functies. Het onderzoek steunt op gegevens die ingezameld werden met behulp van ons assessment instrument ‘Leaderschip Effectiveness Analysis 360’. LEA evalueert 22 kritische ‘norm-referenced’ gedragspatronen van leiders en de percepties daarover door de baas, collega’s en rechtstreeks ondergeschikten. Bij deze evaluatie beschrijven de waarnemers afzonderlijk hoe ze het gedrag van de leiders ervaren, maar ook hoe effectief ze de leiders achten.Om de algemene score van de waarnemersgroep te meten, hebben we het verband geanalyseerd tussen de evaluatie door de waarnemers (baas, collega’s en rechtstreeks ondergeschikten) van het gedrag van de leiders en de manier waarop deze laatsten hun eigen effectiviteit beoordeelden. Dankzij statistische analyse kunnen we een antwoord geven op de vraag welk leiderschapsgedrag effectieve leiders van minder effectieve leiders onderscheidt. In deze studie hebben we veel aandacht geschonken aan geslachtsgebonden verschillen, door te achterhalen welke aanpak geassocieerd wordt met effectieve mannen, in vergelijking met effectieve vrouwen.

We hebben het verband geanalyseerd tussen de perceptie door de waarnemers (baas, collega’s en rechtstreeks ondergeschikten) van het gedrag van de leiders en de manier waarop deze laatsten hun eigen effectiviteit beoordeelden. Dankzij onze analyse kunnen we antwoord geven op de vraag naar specifieke gedragingen die effectieve leiders van minder effectieve tegenhangers onderscheiden. In deze studie hebben we veel aandacht geschonken aan geslachtsgebonden verschillen, door te achterhalen welke stijl geassocieerd wordt met effectieve mannen, in vergelijking met effectieve vrouwen.

Onze studie analyseert twee elementen in het bijzonder. Ten eerste: Welke geslachtsgebonden verschillen bestaan er in de aanpak van leiderschap? Ten tweede: In welke mate beïnvloeden deze de evaluatie door de waarnemer van de effectiviteit van de leiders? Bij 15 van de 22 gedragspatronen die in de ‘Leadership Effectiveness Analysis’ vastgesteld werden, werden geslachtsgebonden verschillen waargenomen. Doorgaans waren vrouwelijke leiders assertiever dan hun mannelijke tegenhangers, maar ze toonden ook meer empathie en interpersoonlijke transparantie. Bovendien communiceerden de vrouwen duidelijker wanneer ze met anderen moesten werken en gaven ze betere feedback. Interessante observatie: vrouwelijke leiders schonken meer aandacht aan operationele details dan hun mannelijke tegenhangers. Waarbij ze iets minder de nadruk op strategischere analyseniveaus legden.

Wat verbanden met waarnemingen van effectiviteit betreft, werden grotere verschillen vastgesteld. Het gedrag dat met uiterst effectieve mannelijke leiders geassocieerd werd, waren (in rangorde): Strategie (proactiviteit, goed nadenken over gevolgen van beslissingen), Communicatie (duidelijke verwachtingen formuleren, mensen op de hoogte houden) en Dynamiek (energie en enthousiasme uitstralen).

Bij de vrouwelijke leiders was Strategie ook het meest voorkomende gedrag wat de waargenomen effectiviteit betreft, maar hierna werden de geslachtsgebonden verschillen duidelijker. Het Technisch gedrag (kennis toepassen) kwam zeer vaak voor, net als Empathie (betrokkenheid tonen en zich openstellen voor anderen). En nog een interessante vaststelling: vrouwelijke leiders die, zelfs meer dan mannelijke leiders, bereid waren om de organisatie uit te dagen, werden door hun waarnemers als effectievere leiders gezien. Terwijl vrouwelijke leiders die geneigd waren om gewoon de regels te volgen, als minder effectief beschouwd werden.

Een van de vragen van de waarnemers was specifiek gericht op de inschatting van de waarnemers over het potentieel van de mannelijke en vrouwelijke leiders. Het grootste verschil was dat vrouwelijke leiders met het meeste potentieel, beter scoorden op de Management Focus schaal (verantwoordelijkheid nemen).

Het volledige artikel (alleen in het Engels) geeft een algemeen beeld van de studie. Maar we stellen vast dat de meest effectieve vrouwelijke leiders het evenwicht zoeken tussen hun neiging om te ondersteunen en de vaardigheden die ze aanwenden om voor zichzelf op te komen en om uit te dagen. Bovendien beschikken ze over betere communicatieve vaardigheden en stellen ze zich meer open dan hun mannelijke tegenhangers. We moeten inzien dat er meer dan één goede manier bestaat om leiding te geven; er zijn verschillende manieren om effectief leiding te geven ongeacht het geslacht, de cultuur, de anciënniteit… Al deze verschillende stijlen verrijken het leiderschap.

David

Als u de studie in meer detail wil bekijken, klik dan hier

Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437