Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Het draait niet om de coach

De beste leiders zouden wel eens de leiders kunnen zijn die het minst opvallen.

Leiderschapsprogramma's in veel ondernemingen zijn in feite vaak tijdverlies. Herkent u het volgende proces? Uw onderneming ziet u als een toekomstig leider. Ze stuurt u naar een ‘leiderschapstraining’; de duur ervan kan variëren van één dag tot enkele weken. U wordt geëntertaind door een opeenvolging van sprekers (zoals ik). Na afloop wordt u gevraagd om de sprekers te beoordelen en om te evalueren hoe effectief ze waren. Als uw onderneming bijzonder nauwgezet te werk gaat bij het inzamelen van informatie, kan ze u ook nog vragen om het hotel en om het eten te beoordelen. Maar niemand beoordeelt u. Niemand volgt met u op om te zien wat u geleerd heeft of om te achterhalen of u zelf een effectievere leider geworden bent. Uiteindelijk zijn de sprekers, het personeel van het hotel en de koks de mensen die het meest kunnen leren.

Dit is een vreemd verschijnsel dat op een enorme misvatting duidt. We leggen bij het ontwikkelen van leiders veel te veel de nadruk op de verkoper, in plaats van op de klant. We leggen de nadruk op de spreker, waar hij zou moeten liggen op de leerling. We leggen eerder de nadruk op de coach dan op de persoon die gecoacht wordt. We leggen teveel de nadruk op de leider, in plaats van op de mensen die het werk verrichten.

Dit is ook het geval in mijn coachingsessies. Onder de klanten met wie ik heb mogen werken, zou Peter wel eens mijn ‘beste leerling’ kunnen zijn. Volgens zijn medewerkers zou hij meer voor verbetering gezorgd hebben dan enig andere persoon met wie ik ooit gewerkt heb.

Peter had de leiding over een divisie van ongeveer 40.000 mensen in een van de grootste organisaties ter wereld. Zijn ceo zag in dat Peter een groot leider was en wilde dat hij zijn rol zou uitbreiden door meer leiding te gaan geven bij het ontwikkelen van synergieën tussen de afdelingen. Deze ceo heeft me gevraagd of ik met hem wou werken. Peter heeft deze uitdaging met enthousiasme aanvaard en heeft zijn team erbij betrokken. Samen hebben ze het grondigste proces op touw gezet dat ik ooit gezien heb. Alle personeelsleden namen hun verantwoordelijkheid om positieve energie te creëren. Regelmatig brachten ze bij al hun collega’s van de onderneming verslag uit over hun inspanningen, met de bedoeling teamwork te bevorderen. Ze bleven van al hun collega’s leren. Ze bedankten hen voor hun ideeën en suggesties. Bovendien volgden ze dit alles op om voor een effectieve implementatie te kunnen zorgen.

Ik vertrouwde Peter het volgende toe: “en toch steek ik waarschijnlijk minder tijd in jou dan in eender welke klant die ik ooit gecoacht heb. Welke conclusies kan ik uit mijn ervaring met jou en jouw team trekken?”

Peter dacht rustig over mijn vraag na en antwoordde vervolgens: “Als coach moet je beseffen dat het succes van jouw klanten niet om jou draait, maar om de mensen die ervoor gekozen hebben met jou te werken.” Hij grinnikte in alle bescheidenheid en voegde hier het volgende aan toe: “In zekere zin ben ik net als jou. Het succes van mijn organisatie draait niet om mij, maar wel om de mensen die met mij werken.”

Dit druist in tegen de conventionele wijsheden over leiderschap. Wanneer u er de vakliteratuur op naslaat, zult u vaststellen dat de bijdrage van de leider vaak overdreven - of zelfs verheerlijkt – wordt. Impliciet staat erin te lezen dat alles uit de leider voortkomt. Of u al dan niet vooruitgang boekt, hangt van uw leider af. Het is de persoon die u de weg naar het beloofde land aanwijst. Als men de leider uit het systeem haalt, zullen de mensen hopeloos verloren zijn.

Dit is onzin. Een oud spreekwoord luidt als volgt: “De beste leider is de leider die niet opvalt. Wanneer de taak van de beste leider erop zit, zeggen de mensen dat ze het zelf verwezenlijkt hebben.”

Daarom zie ik mezelf niet zozeer als een ‘deskundige coach’, maar eerder als ‘een coach die de zaken helpt vereenvoudigen’. Het meeste van wat mijn coachees over zichzelf leren, komt niet van mij maar van hun vrienden, collega’s en familieleden. Ik probeer hen gewoon te helpen en bij te staan wanneer nodig, om te vermijden dat ze te hard afwijken van de weg die ze gekozen hebben.

Laten we er bijvoorbeeld van uitgaan dat u beter wil leren luisteren. Een coach kan u misschien uitleggen hoe u beter kunt luisteren. Waarschijnlijk zal het advies logisch, verdedigbaar en moeilijk te betwisten zijn. Maar het zal algemeen zijn. U kunt veel beter aan de mensen die in uw ogen het belangrijkst zijn, vragen: “Geef me enkele tips over wat ik kan doen om beter naar jou te leren luisteren.” Ze kunnen u specifieke, concrete suggesties doen die op hen betrekking hebben; ze vertellen u hoe ze uw luistergedrag nu ervaren. Dit is veel nuttiger dan vage ideeën die u in een boek aantreft. Hoewel deze mensen misschien geen deskundigen op het vlak van luistervaardigheden zijn, weten ze in feite beter dan wie ook hoe u het best naar hen kunt luisteren.

Ik kan de succesvolle mensen met wie ik werk, niet veranderen. Ik probeer het niet eens. Teveel mensen denken dat een coach – en dan vooral een volleerde coach – hun problemen zal oplossen. Dat is net zo dwaas als om te denken dat men fit zal blijven door de beste trainer ter wereld in te huren, in plaats van door zelf te trainen.

Werkelijk grote leiders zoals Peter beseffen dat het dom is te denken dat het allemaal om de coach draait. Succes op lange termijn wordt behaald door de 40.000 mensen die het werk in Peters divisie doen. Niet door die ene persoon die tijdelijk het voorrecht heeft om aan de top te staan.

Marshall
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437