Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Een effectieve turnaround

Een turnarond manager komt een bedrijf binnen op het moment dat de resultaten aan het dalen zijn. De meest gehanteerde parameters zijn dan de solvabiliteit, liquiditeit en winst.

De eerste opdracht van de turnaround manager is om de neergaande tendens af te remmen en om te buigen in een opgaande lijn. In de praktijk kost het bijna altijd meer tijd om de opgaande lijn weer te pakken te krijgen. Het gevaar is aanwezig dat niet meer aan de eisen van de banken kan worden voldaan als de prestaties nog verder weg zakken. Het bedrijf komt dan bij de afdeling bijzonder beheer van de bank terecht. Bij een volgende stap komt dan de mogelijkheid voor uitstel van betaling en uiteindelijk zelfs een faillissement in beeld.Bij turnaround management is snelheid van handelen de hoogste prioriteit. Wachten op betere tijden is geen goed alternatief. Een paar elementen uit mijn eigen praktijkervaring van de voorbije jaren:
  • In het proces van turnaround is het niet mogelijk om het alle stakeholders naar de zin te maken. Keuzes zijn onvermijdelijk. Soms trekken de aandeelhouders aan het langste eind, soms de banken, soms het personeel. Maar er zijn hoe dan ook winnaars en verliezers in het proces. Meestal is echter wel een optimale balans mogelijk. Bij een faillissement zijn er vaak grote extremen: banken, aandeelhouders en crediteuren zijn dan vaak de grote verliezers; bij een doorstart profiteert juist vaak het personeel.
  • Voordat met de turnaround begonnen kan worden, is het vaststellen van de lange termijn doelstelling en visie cruciaal. Wat doen we wel en wat niet meer in de toekomst? Oftewel: het punt op de horizon moet helder zijn. Zonder visie, geen vertrouwen; zonder vertrouwen, geen toekomst.
  • Essentieel in het gehele turnaround proces is een consistente en vooral proactieve communicatie naar het personeel, de ondernemingsraad en de vakbonden. De praktijk leert dat bij een goede communicatie veel snelheid kan worden gewonnen. Communicatie is ook nodig om een “sense of urgency” te creëren, want opvallend is vaak het gebrek hieraan in de organisatie.
  • Ik heb goede ervaringen met het vroegtijdig betrekken van de ondernemingsraden en de vakbonden. Omdat het de kwaliteit en draagvlak van het besluitvormingsproces verbetert.
  • Opereren als een team binnen de directie is een andere voorwaarde voor een gelaagde turnaroud. De druk is groot en komt van alle kanten. Niet alle managers zijn tegen dit soort situaties opgewassen en, laten we eerlijk zijn, het bedrijf is niet voor niks in de slechte situatie terecht gekomen. Versterking van, en verandering binnen het Management Team is dan onvermijdelijk. Schep heel snel duidelijkheid, is mijn dringend advies.
  • “Tijdens de verbouwing moet de verkoop doorgaan”, zegt men wel eens. Een turnaround is ingrijpend. Toch mag het de organisatie niet verlammen. De kwaliteit van de producten en processen moet hoog blijven en de commerciële slagkracht moet verbeteren. Ook de topmanagers moeten in deze periode beschikbaar blijven om klanten te bezoeken.
  • Wees voorbereid op onverwachte ontwikkelingen of nog meer tegenvallers. Ogen en oren voortdurend openhouden is dan ook het devies. Fraudegevallen, diefstal van kennis, medewerkers die bij vertrek informatie meenemen zijn voorbeelden van wat je zoal mee kan maken in turnaround situaties.
Er zijn vele overeenkomsten, maar ook grote verschillen tussen turnaround management en regulier management. Hierboven heb ik een aantal aspecten van turnaround management besproken waar ik in de loop van de jaren mee te maken heb gehad. De ervaring heeft mij geleerd dat je met een consistente en proactieve interne en externe communicatie ècht het verschil kan maken. Op dit onderwerp kom ik graag in een latere column nog eens terug.

Bernard
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437