Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Demotie kan beste loopbaankeuze zijn

Zal je carrière altijd in stijgende lijn gaan? Waarschijnlijk niet. Een stap terug kan ook. Demotie heet zoiets: de verplaatsing uit een hogere functie naar een lagere. Tenminste, dat is de definitie die je in Van Dale kan vinden. Want eigenlijk betekent demoveren – ja, zo klinkt dat in de bedrijfspsychologie – in werkelijkheid degraderen.

Een stap terugzetten hoort niet. Onze maatschappij pikt dat niet. Wie dat doet, is zwak. Wie succesvol is, wordt geprezen en wie een stap terugdoet, belandt in de verdomhoek. En dan komt de hamvraag: ‘Wat betekent succesvol zijn in het leven?’

Taboe
Peter Leyman ondervond aan den lijve wat demotie betekent. Na twee mislukte carrièresprongen koos de ex-Volvo-topman een leven buiten de schrijnwerpers. Hij leidt nu een bescheiden bestaan als consultant, maar de overstap was moeilijk. Juist daarom kiest hij ervoor om het taboe te doorbreken. Getuige hiervan zijn beklijvende getuigenis op de Belgische radio.

Waarom aanvaardt onze maatschappij niet dat we een stap terugdoen? De automobieltopman van weleer maakt de vergelijking met een zelfstandige die failliet gaat. Hij wordt verketterd en zijn naam duikt op in alle mogelijke zwarte lijsten. Het wordt eenvoudigweg niet aanvaard dat iemand zich vergist. In de Verenigde Staten daarentegen wordt een faillissement vaak gezien als een goede levensles.

De stap terug kan gedwongen gebeuren omwille van een reorganisatie, slecht functioneren, of een conflict op de werkvloer. Maar soms is het ook een eigen keuze. Werknemers vinden hun draai niet in de hogere functie, ze zijn op zoek naar een beter evenwicht tussen werk- en privésituatie, ze willen weer gaan studeren ...

Woestijn
Meestal volgt een periode in de woestijn. Plots is daar de twijfel. Geen plan, weinig vooruitzichten. Wat ga ik doen? Wat wil ik doen? Wat kan ik doen? Wil ik nog voor een baas werken? Wil ik nog voor één werkgever werken? Kan ik de permanente stress nog aan?

Veel toppers werken jarenlang tegen de klok. Elke minuut rolt een wagen van de band, eentje missen betekent een omzetverlies van 25.000 euro. Leyman vergelijkt het met een mentale coma. Want al die jaren heeft hij zijn gezin verwaarloosd en zijn hobby’s opgegeven. Niet bewust. Niet uit slechte wil. Nee, toppers leven nu eenmaal in een tunnel. Vaak worden ze meegezogen en zien niet meer wat er rondom hen gebeurt.

En dan plots komt die vraag: ‘Wat betekent succesvol zijn in het leven?’ De confrontatie is vaak zeer ontnuchterend. Leyman geeft grif toe dat hij financieel ingeboet heeft. Objectief gezien ging hij erop achteruit. Maar in werkelijkheid blijkt de stap achteruit een stap vooruit te zijn. Alles hangt gewoon af van de maatstaf die je gebruikt om succes te meten. Er is namelijk zoiets als immateriële winst.

Levenskwaliteit
Levenskwaliteit: daar draait het om. Leyman doet opnieuw aan sport, speelt muziek en maakt tijd voor vrienden en familie. En professioneel heeft hij nog altijd het gevoel dat hij een toegevoegde waarde kan bieden. Want talenten en competenties heb je voor het leven. Ze zijn niet gebonden aan een ronkende titel.

Waarom zou een CEO geen gewone werknemer kunnen worden? In een hr-functie bijvoorbeeld. Iedereen wint erbij: de CEO kan aan de slag blijven, het bedrijf raakt zijn knowhow niet kwijt en de maatschappij moet niet opdraaien voor zijn pensioen.

We moeten gewoon op een andere manier naar onze loopbaan kijken. En met de hete adem van de vergrijzing in onze nek is dat zeker geen overbodige luxe. Als we dan toch met z’n allen langer moeten werken, kunnen we onze werktijd beter zinvol invullen. En dat hoeft niet altijd op topsnelheid te zijn.

Steve Jobs formuleerde het nog anders: ‘Je moet te weten komen waar je echt van houdt.’

Steven
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437