Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Gezocht: nieuw lid management-team

“Eén van de belangrijkste taken van een directeur is om ervoor te zorgen dat zijn managementteam goed functioneert. Dat het team evenwichtig is opgebouwd en dat de leden complementair aan elkaar zijn.”, heb ik een tijdje geleden op deze plaats geschreven.

Om de zoveel tijd is er in het management team een vacature. Dit is een geweldige kans om het team te versterken en om andere accenten te leggen. Zelden is het verstandig om de open gevallen positie één op één op te vullen met dezelfde type persoon (achtergrond, karakter, leeftijd) die deze positie voorheen vervulde.


Stap één is om een de functieomschrijving en het profiel duidelijk te krijgen. Moeten er verantwoordelijkheden binnen het management team worden verschoven? En, natuurlijk, wat voor een persoon zoeken we die past binnen het team? Het moet iemand zijn die iets extra’s te bieden heeft. Voor het beantwoorden van deze vragen is de mening van de andere leden van groot belang. Maar mijn ervaring leert ook dat de meningen vaak erg verdeeld zijn en weinig concreet. Zeker in dit soort situaties is conservatief gedrag troef bij de leden. Geen risico lopen is dan vaak het veilige uitgangspunt. Daarom is het dan ook essentieel dat de voorzitter het initiatief in eigen hand neemt. Het opvullen van een vacature is bij uitstek de verantwoordelijkheid van de directeur zelf, waar veel andere zaken kunnen en moeten worden gedelegeerd. Alle MT-leden hebben in de regel hun specifieke deelbelangen, met uitzondering misschien van de human resources manager die de directeur in dit proces kan bijstaan.

Een eerste vraag die opkomt is of er een geschikte interne kandidaat is of niet? Het antwoord op deze vraag lijkt gemakkelijk, maar is het niet. Mijn ervaring is dat interne kandidaten vaak een achterstand hebben op externe kandidaten. Dat lijkt onlogisch maar is (helaas) wel zo. Redenen zijn:
  • interne kandidaten kennen we te goed, inclusief de zwakke punten.
  • goede interne kandidaten doen hun huidige job goed, dus hij wordt vaak als onmisbaar in die job gezien.
  • een ondergeschikte van één van de leden wordt opeens een collega. Die ondergeschikte kent zijn baas van binnen naar buiten en baas kan dit als bedreigend ervaren.
  • als interne kandidaat A het kan dan moet interne kandidaat B het ook kunnen en een kans krijgen. Om een moeilijke keuze te vermijden is de uitweg naar een externe kandidaat snel gemaakt.
  • Argumenten als “hij zou het in de toekomst wel kunnen, maar nu nog niet” komen ook gemakkelijk op.

Ik heb altijd veel kansen gegeven aan interne kandidaten en ben daarin zelden teleurgesteld. Promotie binnen een bedrijf geeft zoveel extra energie (overigens niet alleen aan de betrokken persoon, maar aan de hele organisatie) en zowel extra loyaliteit. En het bespaart bovendien tijd en geld. Wel of niet een externe assessment als onderdeel van het selectieproces is een belangrijke andere vraag. Ik ben daar altijd een groot voorstander van. Ook voor interne kandidaten. Het geeft extra informatie, maar wel met de aantekening dat het assessment nooit een doorslaggevende rol mag hebben in het selectieproces. Het is en blijft een advies, niet meer en niet minder. De directeur moet zijn verantwoordelijkheid nemen en durven af te wijken van de uitslag van het assessment.

Het nabellen van referenties is vaak een onderdeel van de selectieprocedure. Mijn ervaringen zijn gemengd. Echt nieuwe informatie levert het niet op, maar versterkt meestal wel de reeds gevormde opinie en schept vertrouwen.

Tenslotte de arbeidsvoorwaarden. Altijd een hot issue en niemand vindt het leuk om erover te praten. Eigenlijk zijn er twee mogelijkheden. Of de arbeidsvoorwaarden van de oude functie van de kandidaat wordt als uitgangspunt genomen, of het bestaande beloningssysteem van het bedrijf wordt de basis. Ik ben een groot voorstander van het laatste, omdat afwijkingen van het bestaande systeem altijd problemen oplevert bij het zittend management. Een (externe) kandidaat die dat niet begrijpt of niet wil begrijpen moet je niet willen aannemen.

Bernard
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437