Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Afscheid nemen van managers, cruciaal maar zeker niet gemakkelijk!

Eén van de belangrijkste taken van een directeur is om ervoor te zorgen dat zijn managementteam goed functioneert. Dat het team evenwichtig is opgebouwd en dat de leden complementair aan elkaar zijn.

Vroeg of laat komt er een moment dat de directeur tot de conclusie komt dat één van de leden van het managementteam niet goed functioneert en vervangen moet worden. Ontslag is dan onvermijdelijk. Aan dit moment gaan bijna altijd moeizame beslissingen vooraf.

Het begint allemaal met dat er serieuze twijfels komen over het functioneren. Bij de directeur komen vragen op als “vergis ik me?”, “is de slechte performance tijdelijk?”, “zijn er een bepaalde zakelijke of persoonlijke redenen?”, “is er nog hoop op verbetering?” of zelfs “ligt het aan mij?”.

Deze eerste periode is vaak het moeilijkst. Hij of zij moet vooral zelf de afweging maken; en staat vaak alleen voor deze problematiek. Goede raad is duur en intern is het vaak niet echt goed mogelijk om je ècht objectief te laten adviseren.

Er komt een moment dat de periode van twijfel voorbij is en ontslag onvermijdelijk is geworden. Maar wat dan? En hoe? Hieronder mijn persoonlijke ervaringen op dit gebied.
  1. Iedereen, zolang het niet over integriteitskwesties gaat, moet de kans krijgen om zich te verbeteren. Een indringend gesprek moet plaatsvinden met de betrokken manager. Meestal is het een niet-regulier gesprek om geen tijdsverlies te lijden.
  2. In deze 'correctie' fase is het van groot belang om de onderlinge sfeer en vertrouwen zo goed mogelijk te houden. Het is nooit leuk voor iemand om geconfronteerd te worden. Toch moet het besprokene op papier worden gezet. Geschreven woorden hebben nu eenmaal meer impact.
  3. Een belangrijke afweging is hoeveel tijd je iemand gunt om zich te verbeteren. Op deze vraag is geen eenduidig antwoord mogelijk. Maar mijn ervaring is dat meestal na een paar weken al duidelijk is of betrokkene de handschoen oppakt.
  4. Het is noodzakelijk is om een dossier te hebben met de beschrijving van het verloop van het proces. Dit voor eventuele latere juridische discussies. Aan dossier schort het echter vaak in de praktijk. Met als resultaat dat de financiële impact groter is voor de organisatie. Een goed dossier bespaart dus geld!
  5. Het feitelijk aanzeggen van het ontslag is een kwestie van minuten. Hier geldt hoe korter en duidelijker, hoe beter. Het slecht-nieuws-gesprek begint met de mededeling. Vervolgens met de verificatie of de mededeling is begrepen.
  6. Belangrijk is om in een ontslaggesprek ook de toekomst van betrokkene te bespreken. Dit heeft een dubbele functie. In de eerste plaats wordt dan duidelijk dat de toekomstige functie een andere is dan de huidige. In de tweede plaats moet de manager merken dat zijn toekomstige ex-baas hem of haar serieus steunt. Tijdens het ontslaggesprek worden grotendeels de toekomstige verhoudingen bepaald. Ik heb de afgelopen decennia heel wat mensen moeten ontslaan en met de meesten onderhoud ik gelukkig nog goede contacten.
  7. Ontslag is digitaal. Dat wil zeggen: je kunt niet iemand een beetje ontslaan. Ik ben er dan ook geen voorstander van om mensen na het ontslag nog in functie te houden. Dit betekent meestal dat de betrokkene met betaald verlof gaat om thuis zijn opzegtermijn en definitieve vertrek af te wachten. Het bedrijf en betrokken manager moeten zo snel als mogelijk door.

Zorgvuldig afwegen, besluit nemen en vervolgens kordaat optreden met oog voor de menselijke maat zijn dus de ingrediënten als het gaat om het afscheid nemen van managers. Zowel voor de organisatie, de motivatie van de achterblijvers als voor de manager in kwestie van cruciaal belang.

Bernard
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437