Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

de 'tèn' grootste mythes van executive coaching

We raken weleens een beetje in de war waarom organisaties wel 25 - 40% van een jaarsalaris betalen om via prestigieuze headhunters nieuwe (top)managers binnen te halen. Maar het zijn diezelfde beslissers die we regelmatig zien twijfelen voordat ze investeren in een serieus executive coaching programma van 12-15 maanden. Een programma om hun sleutelfunctionarissen te assisteren hun effectiviteit nog verder te verbeteren. Daarom presenteren we hierbij 10 hardnekkige mythes die er nog steeds bestaan over executive coaching.


  1. Executive coaching is de laatste poging van een organisatie om iemands gedrag trachten te corrigeren. 'Als dat ook niet werkt, dan zullen we... etc.'. Waarschijnlijk is dit het grootste misverstand van allemaal. Ons werk bestaat eruit om met succesvolle executives, managers en professionals te werken. We begeleiden hen om nog beter te worden in hetgeen ze nu al doen. Executive coaching moet niet worden ingezet om gedrag, bij wijze van laatste waarschuwing, te corrigeren. Als de organisatie de keuze heeft gemaakt om de wegen te laten scheiden, dan is het aan diezelfde organisatie om daarover een open en direct gesprek te voeren. Executive coaches, ook niet de allerduurste en de allerbeste, kunnen iets repareren dat eigenlijk kapot is.
  2. het resultaat van executive coaching is niet tastbaar en is moeilijk om te meten. Het doel van coaching is om positieve gedragsverandering te realiseren. Het is gemakkelijk om de effectiviteit daarvan te meten. Vraag aan de collega's om veranderingen in het gedrag van de persoon te volgen. In welke mate en hoe duurzaam is het nieuwe gedrag zichtbaar?
  3. het werk van de executive coach is om een rolmodel te zijn als het gaat om goed leiderschapsgedrag. De meeste mensen met wie wij werken, hebben over het algemeen niet zoveel problemen met de theorieën over leiderschap. Er zijn bibliotheken vol over dit onderwerp geschreven. Ze hebben echter problemen met het uitvoeren van de theorie. Onze methode richt zich op de uitvoering. Niet meer en niet minder.
  4. om gedrag te veranderen, moet de executive de coach aardig vinden. Wij moeten als Executive Coaches direct zijn, maar fair. Het resultaat telt, niet zozeer of de coach aardig gevonden wordt. Dat is ook direct het grote nadeel van het inbouwen van een keuzeproces om een coach te kiezen. Het klinkt sympathiek. Maar waarschijnlijk eindigt zo'n proces ermee dat de coach wordt uitgekozen waarmee iemand de beste 'klik' heeft. En dat is lang niet altijd de beste persoon waardoor iemand ook zijn doelen kan bereiken.
  5. hoe meer tijd de coach door brengt met de executive, hoe beter het resultaat is. Onderzoek wijst telkens weer uit dat er geen correlatie is tussen de hoeveelheid tijd die wordt besteed en het bereikte resultaat. De beste voorspeller van succes is de mate van feedback en de follow-up die de persoon doet met collega's. Het is een actief proces, dat is ingebed in de werksituatie van de persoon.
  6. executive coaches moeten de executive ondersteunen bij hun strategie. Een effectieve executive coach kan de business wel begrijpen, maar hoort de executive niet te adviseren over de strategie. De executive coach richt zich op de effectiviteit van iemands gedrag.
  7. executive coaches kunnen helpen bij problemen in iemands karakter. Iemands karakter verandert niet meer op latere leeftijd. Onze programma's zijn daar niet op gericht. Executive coaching helpt ook niet bij problemen rondom integriteit en moet daar ook niet voor in worden gezet.
  8. coaches worden betaald op een wijze zoals dat het eerlijkst is voor de coachee. Ook vandaag de dag nog worden veel coaches betaald op basis van de tijd die wordt besteed met een coachee. Wij veranderen dat.
  9. coaching is alleen nuttig voor het topmanagement. Wanneer onze methode is ingebed in de onderneming als een proces dat zichzelf bewijst en dat resultaat oplevert, dan kan coaching worden uitgebreid naar alle andere management niveaus van de organisatie.
  10. coaching werkt niet voor multi-nationals die veel verschillende culturen hebben. De methode waarbij de executive zijn eigen collega's om support vraagt heeft zich inmiddels bewezen voor multi-nationals in Europa, Azië en Noord en Zuid-Amerika. Wij voeren momenteel voor cliënten executive coaching programma's uit over bijna de hele wereld: Noord Amerika, Europa en Azië. Maar ook in een aantal landen die zich momenteel ontwikkelen, waaronder een aantal Afrikaanse landen en enkele landen in Zuidoost Azië.
Executive coaching is geen 'rocket science'. Maar vergis u niet: het is ook zeker niet gemakkelijk! Het duurzaam veranderen van gedrag dat zich gedurende jaren heeft gevormd, is echt niet zo gemakkelijk om te veranderen. Coaching vormt het verbindende onderdeel tussen beoordeling, promotie, demotie en remuneratie van de directie.

Zoals altijd horen graag je eigen ervaringen en ideeën. Laat het ons hieronder graag weten of stuur ons gerust een email.

Paul Donkers

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437