Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Extern advies nodig? Doe het goed.

Af en toe heb je als organisatie behoefte aan extern advies. Je wilt het directie team hechter maken. Je wilt de nieuwe strategie goed uitgevoerd krijgen. Of je wilt je eigen effectiviteit als leider nog verder verbeteren. Hoe kun je er als organisatie voor zorgen dat je het meeste rendement haalt uit die investering? Op basis van onze eigen ervaring stellen we de volgende checklist voor.  • Neem de tijd voor de selectie van de consultant en van het bureau. Richt je bij je selectie op het team van consultants. De mensen die uiteindelijk het werk voor je komen doen zijn vele malen belangrijker dan de naam van het bureau op het visitekaartje.

  • Verander jezelf, je organisatie of je team bijtijds. Consultants, ook de aller aller beste en de aller aller duurste, kunnen niet iets repareren dat gebroken is. Investeer tijdig en doe het zolang het dak nog niet lekt.

  • Bouw bij voorkeur een langdurige samenwerking op met je consultant. De kwaliteit en impact zal met de tijd toe nemen. Je haalt dan veel meer rendement uit de samenwerking.

  • Vraag referenties op. Referenties zijn een goede maatstaf om een inschatting van de effectiviteit te kunnen maken.

  • Beoordeel de achtergrond van de adviseurs die bij je over de vloer komen. Hebben ze bedrijfservaring of zijn ze alleen maar adviseur geweest? Onze ervaring is dat een consultant met ervaring in de praktijk veel meer impact kan hebben. Ze brengen namelijk hun theoretische ervaring, die ze kunnen combineren met hun eigen praktijkervaring. De combinatie is zeer krachtig.

  • Hoe werkt het bureau? Partners die eerst iets komen verkopen en vervolgens juniors voor je aan het werk zetten is minder effectief. Toch is deze praktijk helaas nog steeds veel voorkomend.

  • Veel kleine bureaus hebben de laatste jaren uitstekende resultaten behaald voor hun relaties. Een groot deel daarvan is de crisis ook goed doorgekomen en is klaar voor de toekomst. Ze werken steeds vaker in netwerkverbanden. Vaak internationaal. Wij vermoeden dat we in de toekomst steeds meer van dit soort netwerkorganisaties zullen zien. Bureaus die misschien wat minder groot zijn, maar wel inhoudelijk wendbaar zijn.

  • Het lidmaatschap van een vakvereniging garandeert niet bij voorbaat kwaliteit. Wij denken dat een relevant track record een betere voorspelling van de effectiviteit van het bureau geeft.

  • Gedraag je niet penny wise, pound foolish als je extern advies inhuurt. Het is natuurlijk niet zo dat zolang het maar duur is, het dan wel goed zal zijn. Maar als je goed advies wilt krijgen, zul je ook bereid moeten zijn om te investeren. In je tijd en in geld.
De advieswereld is totaal veranderd de laatste vijf jaar. Het verdienmodel dat tientallen jaren heeft gewerkt, werkt voor veel bureaus niet meer. De laatste crisis heeft voor een shake-out op de markt gezorgd. Sommige bureaus verloren de afgelopen jaren meer dan de helft van hun omzet. Wie kan dat opvangen als je consultants en ondersteunend personeel in dienst hebt? En daarnaast ook nog eens een netwerk van kantoren moet onderhouden? De advieswereld past zich nu aan. Sinds de shake-out zien wij nieuwe werkvormen ontstaan die de behoefte aan advies kunnen invullen. Aangepast aan de nieuwe werkelijkheid.

Zoals altijd zijn we benieuwd naar je mening. Heb je nog aanvullingen op onze checklist? Neem 1 minuut en praat hieronder met ons mee.

Prettig weekend,

Paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437