Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Is charisma aan te leren?

De eerste vraag is, wat is charisma eigenlijk? Het vraagt misschien wel wat denkkracht om het tastbaar te maken. We dichten mensen in het dagelijks leven bijna achteloos wel of geen charisma toe. Volgens Wikipedia is charisma een sterke persoonlijke aantrekkingskracht die iemand uitoefent op andere mensen, die wordt ervaren als een bepaalde uitstraling. Charismatisch gedrag in een onderneming wordt dan wel geassocieerd met persoonlijkheden die hun medewerkers in beweging kunnen krijgen.

Hoe hoger je komt in een organisatie, hoe belangrijker je stijl wordt. Anders gezegd: de manier waarop je succesvol bent wordt steeds belangrijker naarmate je hoger klimt. Aan de top zal je gedrag uiteindelijk de doorslag kunnen geven. Dat is een verandering, want je bent vaak succesvol geworden met ander gedrag. Bijvoorbeeld doordat je jarenlang op een assertieve manier ambitieuze groeidoelstellingen voor de onderneming hebt behaald. Terwijl je aan de top te maken krijgt met veel meer aandeelhouders: medewerkers, de raad van commissarissen, Ondernemingsraad. Die allemaal een eigen belang hebben.

Weet je echt hoe anderen je eigenlijk zien? Wat is hun beeld van jou? Als je een ruimte binnen komt, ben je dan in staat om op een zelfverzekerde en open manier contact te maken met de mensen in de ruimte? Of blijf je eerder afwachtend totdat mensen naar je toe komen? Vraag je weleens zelf als eerste om feedback over de manier waarop je over komt op anderen? Misschien niet zo gemakkelijk om de eerste keer te doen. Maar geloof me, het is een van de snelste manieren om een goed inzicht te krijgen in hun perceptie. Je geeft jezelf daarmee de kans om je effectiviteit te verbeteren.

Het laten zien van dit soort vaardigheden is goed voorbeeldgedrag. Het leidt tot betere communicatie. Daardoor leidt het in organisaties tot betere samenwerking. Naarmate een onderneming groter en complexer wordt, moet je je werkstijl aanpassen naar een stijl die je helpt om gebruik te maken van de teams om je resultaten te behalen. Want alleen kun je maar beperkt succesvol zijn. Wij zien in onze praktijk dat daar vaak nog veel winst te behalen valt voor organisaties. Door een verkokerde manier van werken, haalt de organisatie niet het optimale resultaat. Resultaat dat met de bestaande budgetten en teams wel binnen handbereik ligt.

Terug naar je eigen dagelijkse gedrag als business leader. Wat kun je vanaf morgen anders doen? Bijvoorbeeld door.
  1. Gebruik je zintuigen. Kijk goed. Wat zie je eigenlijk als je echt goed op let? Hoe reageren mensen op je? Ga actief op zoek naar signalen.
  2. Investeer in je zelf bewustzijn. Wat drijft je eigenlijk? Waar krijg je emotioneel voldoening van? Waar ligt je kracht en waar liggen je zwaktes? Weet je zelf waar je naartoe wil met je leven en je loopbaan?
  3. Luister met empathie. Laat zien dat je echt luistert naar collega's door samen te vatten wat ze zeggen. Laat mensen uitpraten.
  4. Wen jezelf de gewoonte aan om regelmatig om feedback te vragen. Als je als business leader die toon zet, kunnen de managers op de niveaus onder je zich geen onverschillige houding meer permitteren.
  5. Communiceer verschillend naar elk publiek.

Een van de meest fascinerende boeken die ik de laatste jaren heb gelezen over dit onderwerp is The Charisma Myth van Olivia Fox Cabane. Een aanrader om eens verder te lezen als je wil investeren in het ontwikkelen van je eigen charisma. In tegenstelling tot de algemene heersende opinie, laat Cabane overtuigend zien dat charisma echt niet zozeer is aangeboren. Charisma is vooral de uitkomst van een goed gepland proces.

Food for thought.

Prettig weekend,

Paul


By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437