Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Personal Development Roadmap®

In het verleden waren het vrijwel uitsluitend ondernemingen die investeerden in hun personeel. Echter, de laatste vijf jaar zien we dat het meer en meer de professionals zèlf zijn die beginnen te investeren in zichzelf. Waar komt deze trend vandaan? De generatie Babyboomers (geboren tussen 1945 - 1955) verdwijnt van de markt. Zij groeiden op met lifetime employment. Loyaliteit naar hun werkgever was vanzelfsprekend. Inmiddels heeft generatie X (geboren tussen 1956 - 1970) het voor het zeggen. Ze zitten nu op de top van hun invloed. Als kinderen zagen ze de krantenkoppen waarin massa ontslagen werden aangekondigd. Zij weten niet beter dan dat ondernemingen, om concurrerend te blijven, zichzelf continu moeten aanpassen. Dat kan betekenen dat ook hùn baan kan komen te vervallen. En ze weten dat de organisatie waarvoor ze werken, lang niet altijd de mogelijkheden heeft om hen weer een nieuwe uitdaging aan te bieden. Kijk maar eens goed hoeveel moeite ondernemingen vaak hebben om ècht autonoom te groeien. Generatie X is net zo loyaal als de generatie Babyboomers. Met dat verschil dat X-ers loyaal zijn aan de opdracht die ze uitvoeren.Het vervullen van een opdracht is voor generatie X veel meer komen te liggen op periodes van vier tot zeven jaar. Vaak volgt zo’n opdracht hetzelfde patroon:
 1. Het eerste jaar gebruiken ze om de strategische beslissingen nemen, eventueel te reorganiseren en om hun team samen te stellen.
 2. Het tweede en derde jaar ligt de focus op werken aan de doelstellingen.
 3. Tussen het vierde en zevende jaar plukken ze de vruchten van hun inspanningen. In parallel bereiden ze zich voor op hun eigen transitie: hetzij intern, hetzij extern.

Om het proces opdrachtloyaliteit' op een effectieve manier te doorlopen, vraagt om een nieuwe benadering. Een begrip dat wij de Personal Development Roadmap® zijn gaan noemen.
 1. Waar wil ik naartoe met mijn loopbaan? Waar liggen mijn prioriteiten?
 2. Reflectie: wat drijft me? hoe ben ik anders dan anderen?
 3. Hoe effectief ben ik mijn communicatie? Laat ik het gedrag zien dat hoort bij het niveau waarop ik actief ben of wil worden?
 4. Wat moet ik nog ontwikkelen? Durf ik ook zelf te investeren in mijn ontwikkeling? Zie ik mezelf in de spiegel op ware grootte?
 5. Heb ik een carrière strategie die past bij de doelen die ik voor mezelf heb gesteld?
 6. Welke tastbare resultaten kan ik laten zien? Welke groei heb ik gerealiseerd voor mijn vorige werkgevers? Welke besparingen heb ik door kunnen voeren?
 7. Hoe rond ik mijn huidige opdracht op een professionele manier af. En zorg ik ervoor dat ik niet te vroeg, maar zeker niet te laat vertrek?
 8. Wat is mijn reputatie? Hoe word ik gepercipieerd door de mensen in mijn omgeving? Voer ik de regie over mijn eigen reputatie?
 9. Heb ik een relevant en professioneel netwerk? Heb ik geïnvesteerd om te kunnen oogsten nu ik mijn netwerk nodig heb? Weet mijn netwerk wat ik kan en dat ik beschikbaar ben?

Generatie X gaat dus fundamenteel anders om met het voeren van de regie over haar loopbaan dan de generatie Babyboomers.

We zijn benieuwd om je ervaringen te horen. Praat hieronder met ons mee.

Prettig weekend

Paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437