Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Familiebedrijven als rolmodel

Wat maakt een familiebedrijf zo apart? De focus zou er eerder op de lange termijn liggen, terwijl bij beursgenoteerde bedrijven het resultaat op korte termijn doorslaggevend is.

Iedereen die wat met management te maken heeft, heeft zijn visie op die tweedeling. Maar veel verder dan clichés komt men meestal niet. Er is eigenlijk relatief weinig studiemateriaal beschikbaar, want familiebedrijven belanden al te gemakkelijk in de vergeethoek.Daarom nam ik een onderzoek van The Boston Consulting Group onder de loep. Het cijfermateriaal dat in november in The Harvard Business Review verschenen is, vergelijkt de resultaten van bijna 300 grote familiebedrijven (omzet > 1 miljard euro) met beursgenoteerde ondernemingen over een periode van 1997 tot 2000.

7 steekwoorden
En wat blijkt? Familiebedrijven teren vooral op veerkracht, niet op prestatie. We kunnen hun strategie ophangen aan 7 steekwoorden.
  1. Buffer. Familieondernemingen zijn zuiniger. Zowel in goede als in slechte tijden houden ze de vinger op de knip. Kijk maar naar hun hoofdkantoren. Die zijn meestal veel minder luxueus ingericht.

  1. Kapitaal. Familieondernemingen investeren meestal met eigen middelen. De leverage zoals dat technisch heet, is vaak kleiner. Bij een beschikbare kasstroom van pakweg 450 miljoen euro op jaarbasis wordt er maximum 400 miljoen euro uitgegeven. De resterende 50 miljoen is een appeltje voor de dorst.

  1. Schulden. Familieondernemingen hebben doorgaans minder schulden. Of dat vanuit managementoogpunt dapper is of niet laat ik in het midden. Feit is dat deze bedrijven ook in periodes van recessie de touwtjes zelf in handen kunnen houden. Hun financiële reserve maakt hen namelijk minder afhankelijk van externe geldschieters zoals banken.

  1. Acquisities. Familieondernemingen gebruiken jaarlijks gemiddeld slechts 2 procent van hun omzet om andere ondernemingen op te kopen. Bij beursgenoteerde bedrijven is dat met 3,7 procent bijna het dubbele. Bovendien zijn familiebedrijven veel terughoudender omdat het risico van de integratie vaak te groot bevonden wordt. Daarom kopen ze vaak kleinere ondernemingen die ze gemakkelijk kunnen integreren.

  1. Diversificatie. Familieondernemingen zijn zeer gediversifieerd. Bij ongeveer de helft (46 procent) van alle grote familiebedrijven is dat het geval, en dat beschermt hen bij recessies en tegen de ontwaarding van het familiekapitaal. Ter vergelijking: bij beursgenoteerde ondernemingen is slecht één op vijf echt gediversifieerd.

  1. Groei. Familieondernemingen groeien organisch of via kleine acquisities. 49 procent van hun omzet wordt gecreëerd buiten de thuismarkt. Bij beursgenoteerde ondernemingen is dat slechts 45 procent.

  1. Coaching. Familieondernemingen weten talent aan zich te binden. Het jaarlijkse verloop is er gemiddeld 9 procent, tegenover 11 procent bij beursgenoteerde ondernemingen. Dat verschil is voor een groot stuk te wijten aan de bedrijfscultuur: bij de strijd om talent scoort betrokkenheid veel beter dan louter financiële prikkels. Familiebedrijven spenderen ook meer geld aan training. Gemiddeld 885 euro per jaar en per medewerker. Bij beursgenoteerde bedrijven is dat slechts 336 euro. Een significant verschil.

Het is een beeld dat wij herkennen uit onze eigen adviespraktijk. Gelukkig presteert een groot aantal van de familie ondernemingen uit onze relatiekring naar omstandigheden goed. Natuurlijk; wij horen van hen ook dat het niet altijd gemakkelijk is in de huidige marktomstandigheden. Dat opdrachten moeilijker worden gegeven. Betalingstermijnen nog weer wat verder worden opgerekt. Maar wij zien ook dat bijna al onze relaties blijven investeren. Door een combinatie van de redenen zoals hiervoor genoemd. Conclusie? Wanneer het goed gaat, ligt de omzet van familiebedrijven iets lager. Maar bij economisch noodweer, zoals nu, presteren ze gemiddeld beter dan hun beursgenoteerde tegenhangers. Ik durf dan ook te zeggen dat familiebedrijven veel meer eer verdienen dan hen nu te beurt valt. Eigenlijk zouden ze rolmodellen moeten zijn voor beurskleppers, ook al hebben die meestal een beter imago!

Prettig weekend,

Paul
'Waar zie je dat in tijden van hoge groei de meest succesvolle bedrijven vaak gas verminderen om er zo weer voor te zorgen dat de organisatie daadwerkelijk in staat is die groei succesvol te absorberen wat een lagere groei op korte termijn betekent. Hoeveel CEO's van beursgenoteerde ondernemingen zou je hier voor zien pleiten? Specifiek refererend aan Cargill vind ik het persoonlijk ongelofelijk hoe men er daar blijkbaar in slaagt, ondanks de enorme grootte (140,000 medewerkers) een zeer hechte werknemers band weet te behouden.'
Yoram Knoop, CEO Forfarmers

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437