Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Korte termijn resultaten, beste hefboom voor lange termijn

Gefeliciteerd met je benoeming in een nieuwe senior functie. Maar je weet ook dat uit onderzoek blijkt dat 40% van alle benoemingen mislukt binnen 18 maanden. Een serieus afbreukrisico dus. Met andere woorden, je weet, nu begint het pas. Maar waar begin je? Een goede voorbereiding helpt om je inwerktijd te verkorten. Als je eenmaal bent begonnen, zijn vooral die eerste 90 dagen cruciaal. Effectief optreden in de eerste drie maanden helpt je om je reputatie op te bouwen en om momentum te creëren. Waardoor je je lange termijn doelen voor jezelf en voor de organisatie kunt gaan realiseren. Vaak hangt er in die eerste maanden nog een zweem van nieuwigheid om de nieuwe baas heen. Ik hoor weleens: 'hij is intens' of 'ze luistert goed'. Ik zou adviseren: maak gebruik van het feit dat je eerst nog als fris wordt gezien. Want na die eerste indrukken, blijken we allemaal na 90 dagen ook maar gewone mensen met onze kwaliteiten en onze gebreken.

Een van de effectiefste onderdelen uit het maken van een goede nieuwe start is het bereiken van 'quick wins'. Oftewel, het realiseren van korte termijn doelen voor de organisatie. Het lijkt een paradox, maar vrijwel niets dat meer impact maakt dan dat. Het scoren op de korte termijn geeft je de rust en creëert de ruimte om te kunnen werken aan het bereiken van de doelen op de lange termijn. Dit is dus geen pleidooi voor het scoren op de korte termijn op zichzelf, maar juist een hulpmiddel voor het bereiken van de doelen voor de lange termijn.

Waar gaat het vaak mis? Uit de literatuur en in onze eigen praktijk zien we dat het vaak op de volgende onderdelen mis kan gaan:
  1. iemand heeft te weinig focus. Vaak sneller dan je denkt wordt je toch weer meegezogen in de bestaande stromen van een organisatie. Daardoor verlies je de focus op de korte termijn doelen die je hebt geformuleerd.
  2. iemand heeft de korte termijn doelen wel voor zichzelf bepaald, en ook nog afgestemd met de baas, maar houdt in het werken aan de doelen te weinig rekening met de situatie waarin de organisatie verkeert. Eerst naar alle stakeholders gaan luisteren kan, bij wijze van voorbeeld, heel effectief zijn als er tijd is om te gaan bouwen. Maar als het huis in brand staat, is er veel meer behoefte aan doortastend optreden en beslissingen die moeten worden genomen die vervolgens gedisciplineerd worden uitgevoerd.
  3. je kunt je richten op doelen voor de korte termijn. Op het moment dat je echter als een olifant door de porseleinkast heen gaat, en onvoldoende rekening houdt met de heersende cultuur, kun je uiteindelijk toch falen. Let wel: dat hoeft uiteraard niet te betekenen dat je klakkeloos mee moet gaan in de bestaande cultuur.
  4. als je doelen op de korte termijn realiseert die onvoldoende relevant zijn voor je stakeholders, en dan met name voor je baas, bereik je uiteindelijk nog weinig.
  5. wanneer je doelen op de korte termijn weet te bereiken, maar op een manier die bijvoorbeeld ten koste gaat van anderen, zul je uiteindelijk niet effectief zijn. Hou altijd rekening met je voorbeeldfunctie en dus met voorbeeld gedrag
  6. te weinig spreiding van de doelen. Als je alle focus richt op slechts één project, is er altijd een kans dat het toch niet lukt. Je werkt effectiever op het moment dat je je kansen spreidt over een beperkt aantal doelen. We hebben bijgaande eenvoudige tabel gemaakt om je daarbij te helpen.


      Klik op de illustratie voor een pdf-versie.

Uitkomst optellen en top 3 bepalen aan de hand van de drie hoogste scores. Je aandacht richt je vervolgens rigoureus op deze top 3.

Mocht je verder willen lezen over het maken van een effectieve start in de eerste 90 dagen, kun je hier meer literatuur vinden. We schreven drie jaar geleden ook al eens een column over het maken van een nieuwe start, die kun je hier in onze online bibliotheek vinden.

Tenslotte, scoren op de korte termijn is de hefboom om je doelen op de lange termijn te kunnen realiseren. Het is dus geen pleidooi voor de korte termijn als zodanig. In mijn ervaring ben je in de praktijk continu aan het balanceren tussen de korte en de lange termijn. Beide elementen neem je mee bij alle beslissingen die je neemt.

paul


By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437