Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Maak ruimte voor 45 plussers

In Europa hebben we te maken met fundamentele demografische verandering. In België is nu al meer dan de helft van de beroepsbevolking ouder dan 40 jaar. In Nederland zullen we dat 'tipping point' binnenkort bereiken. Een tekort aan arbeidskracht dreigt omdat de babyboomers inmiddels met pensioen gaan. Maar deze uittredende generatie wordt op dit moment niet vervangen door een jonge generatie. Vanaf 2013 zal de actieve beroepsbevolking van Europa elk jaar gaan afnemen. Het is daardoor voor organisaties simpelweg onmogelijk geworden om alleen nog maar jonge medewerkers te werven. De hoogste tijd dus voor een andere aanpak.


Ook als ondernemingen geen jongeren kunnen vinden, zien wij in de praktijk dat het aannemen van oudere medewerkers (45+) vaak niet wordt overwogen. In de briefing aan de headhunters wordt vaak gevraagd om 'onder de 45'. Waardoor ze vaak op voorhand al op de verkeerde stapel liggen. Vooroordelen spelen bijna altijd een rol. Een paar van de meest hardnekkige zijn: ze zijn vaker ziek, ze zijn minder flexibel, ze zijn minder gemotiveerd, investeren in deze medewerkers levert minder op, ze zijn niet bereid tot demotie en ze kunnen niet mee met technologische vooruitgang.
Oudere medewerkers hebben juist een aantal specifieke voordelen:
  1. Ze zijn loyaler. Ze veranderen minder snel van onderneming...
  2. ....daardoor zijn investeringen in deze groep vaak juist rendabeler dan investeringen in jongere medewerkers die nog carrière stappen willen zetten.
  3. De frequentie van het ziekteverzuim neemt af naarmate een werknemer ouder wordt. De duur van het verzuim neemt echter toe. Bottom line zijn oudere medewerkers helemaal niet vaker ziek dan jongere medewerkers. De aanpak van het verzuim moet wel veranderen.
  4. Doordat oudere medewerkers meer ervaring hebben, ligt hun productiviteit net zo hoog als van jongere medewerkers. Ze werken juist op een efficiëntere manier, waardoor ze meestal in minder tijd hetzelfde resultaat bereiken.
  5. Tenslotte kunnen ze een bron van inspiratie vormen voor andere collega's die zich daardoor sneller kunnen ontwikkelen.
  6. Oudere medewerkers hebben vaak wat meer flexibiliteit om afwijkende financiële afspraken te maken. Ze zijn wat langer bezig en hebben een andere persoonlijke financiële situatie. Lang niet iedereen wil nog in vaste dienst voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen vaak prima maatwerkafspraken worden gemaakt.
Bij alle ondernemingen waar ik tot-nu-toe leiding aan het mogen geven, heb ik altijd samen gewerkt met collega’s die ouder waren dan ik. Ik geloof ècht in maximale diversiteit als voorwaarde om een onderneming langdurig tot topprestaties te laten komen. Ik denk dat teveel mensen met ongeveer dezelfde achtergrond uiteindelijk teveel in cirkels gaan redeneren. Je hebt afwijkende meningen keihard nodig om de beste beslissingen te nemen. Met name het overzicht dat oudere medewerkers kunnen brengen is voor mij al meermalen van grote waarde gebleken. Bovendien lijkt het weleens of oudere medewerkers extra gemotiveerd zijn. Misschien wel omdat ze juist een kans krijgen.

Zoals zo vaak is er niet een weg naar Rome. Datzelfde geldt natuurlijk voor het succes van een onderneming. Maar het demografische fundament van Eurppa is nu veranderd en we zullen nu wel anders met oudere medewerkers om moeten gaan. De ondernemingen die het snelste leren hoe ze dat het effectiefst kunnen doen, halen concurrentievoordeel. Want op het einde van de dag, zijn het nog steeds de, in dit geval oudere, medewerkers die het verschil zullen maken.

Paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437