Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Impact op winst van verkeerde vertrekkers

Een artikel uit het Financieele Dagblad (Nederlandse krant) van 24 juni 2011. Welke redenen voeren mensen aan als ze overstappen naar een nieuwe werkgever? De mensen in het onderzoek mochten meerdere redenen aankruisen, daarom komt het totaal opgeteld tot boven de 100%.


Ongewenst verloop van medewerkers kan zeer negatieve impact hebben op de top- en de bottom-line van een onderneming. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat elke medewerker die een organisatie verlaat, afhankelijk van het niveau waarop hij werkt en de verantwoordelijkheid die hij draagt, de onderneming ergens tussen de 150% tot wel 400% van het jaarlijkse salaris kost. Met andere woorden. Waar een executive al snel een jaarsalaris van ergens tussen de € 100.000,- en € 150.000,- verdient, bedragen de totale vervangingskosten dus al snel € 200.000,- tot wel € 400.000,-. En wanneer het om senior executives gaat, kunnen de totale kosten voor de organisatie zelfs oplopen tot een miljoen euro of nog meer. Geld dat dus rechtsreeks van het resultaat van de onderneming af gaat. Ongelofelijk? Toch niet. Volg deze link bijvoorbeeld eens om verder te lezen over totale kostenimpact van de verkeerde mensen die weg gaan.

Nog verder lezen?: google eens via: 'turnover employee costs'. In de totale calculatie van kosten zit dan: alle kosten voor tijdelijke vervanging, alle recuteringskosten (meestal alleen al goed voor 20 tot 35% van een jaarsalaris), eventuele afscheidsregelingen, de inwerktijd die nodig is voor de vervanger om weer effectief te zijn, expertise die verloren gaat, minder of kleinere opdrachten van bestaande klanten.

Voorbeeld
Laten we gemiddeld nu eens € 250.000,- aan totale vervangingskosten nemen voor een zogenaamde 'regretted loss' op executive niveau. In dit voorbeeld ga ik er even vanuit dat een onderneming nou eenmaal niet altijd een nieuwe uitdaging voor iemand heeft. Zeker als de economie nauwelijks groeit zoals nu en ondernemingen moeite hebben met groeien, slibt het snel dicht aan de bovenkant. Simpelweg omdat de piramide nou eenmaal smaller is aan de top.

Als die onderneming in ons voorbeeld nou eens 5000 mensen in dienst heeft. En ze een jaarlijks verloop heeft van 20 executives die ze liever had willen houden. De gemiddelde vervangingskosten per persoon zetten we in dit voorbeeld op € 250.000,-. De totale jaarlijkse vervangingsuitgave bedraagt dan 5 miljoen euro per jaar voor de onderneming! Doordat de onderneming niet echt groeit, gaan we ervan uit dat aan de mensen die weggaan vanwege een nieuwe uitdaging niet zoveel valt te doen: ruwweg de helft dus (49%): € 2.500.000,-. Ook aan de mensen die vanwege het salaris vertrekken is niet echt veel te veranderen. Nu mochten de mensen in het onderzoek van het Financieele Dagblad meerdere antwoorden aankruisen. Dus laten we ervan uit gaan dat van de 20 executives ongewenst verloop, de onderneming op 5 tot 8 van de 20 vertrekkers echt invloed had kunnen hebben. Wat een totale waarde voor de jaarlijkse winst vertegenwoordigt voor de onderneming van tussen de 1,25 en 2 miljoen euro!

Die vijf tot acht executives zijn namelijk door effectiever gedrag van het management binnen te houden! Want kijk maar eens naar de redenen waarom ze vertrekken: #1. een slechte manager, #2. te weinig erkenning krijgen, #3. gebrekkige communicatie. Stuk voor stuk redenen die besloten zitten in het gedrag van direct leidinggevende. En dus te verbeteren zijn. Maar misschien nog wel interessanter: vrijwel zonder extra kosten te maken!

Door drie dingen te doen kunnen leidinggevenden grote vooruitgang boeken in hun effectiviteit.
  1. Door te stoppen met bepaalde vormen van gedrag,
  2. door bepaalde vormen van gedrag die ze nu al vertonen vaker te laten zien,
  3. en tenslotte door nieuw gedrag net zo lang aan te leren totdat het een nieuwe gewoonte is,

kunnen leidinggevenden grote vooruitgang boeken. Met als gevolg dat ze hun eigen medewerkers beter kunnen motiveren en onnodige uitstroom weten te voorkomen. Daardoor leveren ze een grote directe bijdrage aan de winst en waardecreatie voor de onderneming.

Paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437