Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

De lessen uit onze start-up

Begin 2009 droomden we ervan om het senior management van organisaties echt een stap vooruit te helpen door inzet van onze praktijkervaring. We merkten dat ons advies, gegeven door mensen die zelf ook op die stoel hadden gezeten, werkelijk impact heeft. We zagen dat onze suggesties, gegeven door mensen die zelf òòk wakker hebben gelegen van dezelfde uitdagingen, zeer effectief kunnen zijn.

Maar we wisten ook dat praktijkervaring op zichzelf niet voldoende was. Daarom zijn we onze ervaring gaan combineren met de beste programma's die in de markt beschikbaar waren. We hebben ons laten inspireren door het werk van mensen als Dr. Marshall Goldsmith op het terrein van stakeholder centered coaching en we hebben zelf enkele nieuwe programma's gebouwd en getest. We moesten onszelf, ondanks ieders uitgebreide ervaring, opnieuw uitvinden en investeren in onze eigen vorming. Begin 2009 gingen we aan de slag.

De eerste opdrachten kwamen na onze start vrijwel onmiddellijk binnen. Wat bij ons voor opluchting zorgde. Want hoewel we geloofden in onze propositie, we waren helemaal niet zeker of weer een nieuw bureau aan zou slaan. Bovendien zaten we in 2009, achteraf gezien, middenin de grootste economische crisis sinds de tweede wereldoorlog. Lekkere timing... Gelukkig weten we nu dat verreweg de meeste van onze relaties ons inmiddels terug heeft gevraagd voor vervolgopdrachten. Bovendien worden we vaak aangeraden door mensen die eenmaal aan onze programma's hebben deelgenomen. Twee essentiële parameters die we ook op onszelf toepassen als we onze eigen zakelijke gezondheid meten.

Het werken met lage vaste kosten betekende voor onze onderneming soms letterlijk het verschil tussen 'leven en dood'; zeker de eerste twee jaren. Wij hebben vanaf begin af aan gekozen voor een zo slank en flexibel mogelijke kostenstructuur; zonder in te leveren op kwaliteit van onze dienstverlening. Met een beperkt budget, blijven we relatief veel investeren in onze digitale voetafdruk. We zijn te vinden op Twitter.com (@pauldonkers, @bernarddoorenbo) op Facebook en ons hele team is terug te vinden op Linkedin.com. We schrijven al enkele jaren columns die inmiddels beschikbaar zijn in het Engels en in het Nederlands. We hebben op www.tencompany.org een bibliotheek gebouwd met meer dan 100 artikelen die we als vrije bronnen beschikbaar stellen. Onze website is steeds vaker een plaats geworden voor relevante informatie. Steeds meer mensen weten ons online te vinden. We hebben inmiddels onze 10.000ste bezoeker verwelkomd. We hadden de afgelopen jaren bezoekers uit 66 verschillende landen. Selectief investeren, geduld hebben en het laag houden van de vaste kosten zijn voor ons hele belangrijke voorwaardes geweest waardoor we de eerste jaren konden doorkomen.

In de beginfase van onze onderneming hadden we, achteraf gezien, een wat te eenvoudig systeem voor onze backoffice. Inmiddels hebben we een intern werkend rapportage systeem en een financieel dashboard dat ons realtime in een oogopslag inzicht geeft in de financiële status van onze onderneming. We zijn er trots op dat we het meteen 'in the cloud' hebben gebouwd, zodat het wereldwijd, 24/7 toegankelijk is. Achteraf gezien hadden we onszelf eerder moeten voorbereiden op een systeem voor een degelijke financiële planning.

Samengevat, voor iedereen die een start-up overweegt of wil gaan ondernemen. Dit zijn een paar van onze lessen:
  1. blijf trouw aan het werken vanuit de passie waar de onderneming ooit om begonnen is. Juist als al het andere onder druk staat.
  2. alle stakeholders zijn belangrijk, maar zonder betalende klanten is er eenvoudigweg geen onderneming.
  3. hou de vaste kosten zo laag als mogelijk....
  4. ....maar durf ook te investeren op die gebieden die het grootste verschil maken....
  5. ...en geef de zaadjes die je plant voldoende tijd om te groeien. Ongeduld en versnippering van budget zijn de twee grootste vijanden.
  6. hou zeer goed de cash positie in de gaten, en stuur de onderneming ook op werkkapitaal
  7. herhaal je boodschap naar de markt. De kracht zit ook in de herhaling.
  8. iets één keer verkopen kan 'iedereen'. Zorg voor topkwaliteit, zodat je relaties terug blijven komen en je willen aanraden in hun netwerk.
  9. laat je adviseren door mensen met verstand van zaken, die je vertrouwt en die complementair aan je zijn. Het is een cliché: maar zonder te delen kun je echt niet vermenigvuldigen.

We zijn dankbaar voor alle relaties die ons de afgelopen jaren hun opdrachten toevertrouwden. Daarom vanaf deze plaats een welgemeend 'DANKJEWEL!' aan de mensen die ons daarmee vanaf het begin hebben gesteund. Dat heeft voor ons het verschil gemaakt.

Alles verandert; panta rhei. Ongetwijfeld zullen we ons in de toekomst opnieuw moeten aanpassen, maar we zullen er alles aan doen om pro-actief te blijven en zo flexibel als mogelijk te reageren. Met één doel: onze relaties beter te kunnen helpen en hen nog succesvoller te laten zijn.

namens het team van tèn company,

paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437