Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Investeer meer in winning teams. Investeer minder in strategieDe mooist geformuleerde strategie, uitgevoerd door matige teams, werkt niet echt. Terwijl je met een matige strategie, die wordt uitgevoerd door winnende teams, veel betere resultaten zal bereiken. Telkens weer.

Een van de problemen die we in onze cultuur blijven hebben met het fenomeen cultuur..... is dat het zo moeilijk meetbaar is. Al onze Key Performance Indicators in organisaties zijn erop gericht om te sturen op: omzet, winst, groei, pijplijn, investeringen en return on investment. Essentiële indicatoren voor de gezondheid van elke business. Want zonder omzet en winst is er geen bestaansrecht voor een onderneming. Terwijl cultuur het onzichtbare is dat alles bij elkaar houdt en de mensen en afdelingen in een organisatie met elkaar verbind.

Er zijn drie elementen die telkens weer terug komen als het gaat om het bouwen van winnende teams en een productieve cultuur. Ten eerste: hoe ga je om met conflicten? Op de tweede plaats: vertrouwen we elkaar? En tenslotte: wie neemt verantwoordelijkheid?

Conflicten
Het leven bestaat niet alleen uit winnen of verliezen. Maar de gewoonte zit soms zo diep dat de neiging bestaat om van elk issue een zaak van winnen of verliezen te maken. Ook als het helemaal niet belangrijk is. Een paar jaar geleden, toen ik mocht werken met een groot team. Een aantal van de leden van het team maakte van elk meningsverschil een zaak van leven en dood. De een won, en de ander moest dus verliezen. Zeer ineffectief met grote negatieve financiële gevolgen: onder andere door ongewenst verloop. In dit geval met telkens een financiële impact van minimaal € 500.000,- per persoon. Elk team dat niet goed weet om te gaan met meningsverschillen, loopt het levensgrote risico dat van elke mug een olifant wordt genaakt. Tegelijkertijd, als als er teveel onderhuidse onenigheid is die niet wordt uitgesproken, kan er ook geen vooruitgang worden geboekt. Ook met die teams heb ik in de praktijk gezien hoe ze dat verhinderde om een volgende stap te zetten. Het leren omgaan met meningsverschillen is een essentiële vaardigheid om een productieve cultuur te bouwen.

Vertrouwen
Vertrouwen we elkaar eigenlijk wel? Om te kunnen groeien en op te kunnen schalen, is onderling vertrouwen essentieel. Denk maar eens aan een team jonge voetballers op zaterdagochtend bij de lokale voetbalclub. Ze spelen op een half voetbalveld. Als de bal in het spel is, gaat het hele team als een zwerm bijen met de bal mee. Op deze manier zwerven ze over het veld. Niemand heeft een eigen positie, en alles wordt samen gedaan. Met een beetje geluk blijft de keeper nog net zijn eigen doel verdedigen. Geen productieve cultuur om grote stappen vooruit te kunnen zetten. Als een team echt een step change wil maken, moeten de leden zich kunnen specialiseren, en kan niet iedereen zich met alle onderwerpen bemoeien.

Verantwoordelijkheid
Hebben we dezelfde doelstellingen? Zeker bij grotere ondernemingen heb ik helaas al vaak in de praktijk gezien dat mensen zich kunnen gaan verstoppen in de complexiteit van een organisatie. Verongelijkt stoppen mensen met het nemen van verantwoordelijkheid en gaan zich schuil houden op de kruispunten van de organisatie. Silo-vorming is berucht en verhindert dat een business echt een stap vooruit kan maken. Zoals we al eens eerder schreven in een van onze columns: silo's in een organisatie moeten met de grootste kracht worden bestreden.

Bovenstaande drie elementen komen altijd weer terug als je een productieve cultuur wil creëren in een onderneming. Cultuur is dan veel meer de how. In plaats van alleen te focussen op de what. Ik ervaar ondernemen en leiding geven als het vinden van de balans tussen het sturen op de feiten en het continu investeren en bijsturen in de verbindingen in je organisatie. Bij alle teams waar ik de afgelopen jaren zelf leiding aan heb mogen geven, heb ik gewerkt vanuit een doordachte strategie. Maar ik heb er altijd voor gewaakt om niet onevenredig veel aandacht aan de strategie te besteden. Mijn ervaring is dat het echte verschil op de vloer wordt gemaakt in het operationaliseren van de strategie, het monitoren van de KPI's en het creëren van een winnende cultuur.

1 + 1 = 2. In fusieland wordt dan gezegd: 1 + 1 = 3. Laatst hoorde ik de eigenaren van de Amreikaanse Huffington Post opmerken toen ze hun onderneming aan AOL hadden verkocht dat voor hen: 1+ 1 = 11!!! Een explosieve 'return on effort' dus. En dat is ook de kans voor een gezonde cultuur en voor winnende teams. En dat lijkt me een mooie gedachte voor dit weekend.

paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437