Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Beste medewerkers binden

De lente in de financiële markten lijkt begonnen. Toch kampen veel ondernemingen nog elke dag met de gevolgen van de financiële crisis. Hoe hou je in deze tijd je beste mensen vast? Zodat ze straks niet bij het eerste de beste aanbod van werkgever veranderen? En dan bedoel ik vooral die mensen die ècht het verschil maken. Dan heb ik het over de competente mensen die een aanwijsbaar verschil maken in de bottom-line van de onderneming.
  1. Biedt ontwikkeling aan. Waar nu misschien niet altijd geld is voor training, kunnen mensen wel ingezet worden in andere delen van de organisatie. Waardoor ze nieuwe vaardigheden opdoen en opnieuw worden uitgedaagd. Bovendien kan daardoor de beruchte 'silo-vorming' in organisaties wat worden bestreden. Door de kruisbestuiving tussen afdelingen zien medewerkers wat er op andere plaatsen van de organisatie gebeurt. Daarnaast is het vaak zinvol om individuele coaching aan te bieden. Uitgevoerd door iemand met wie geen hiërarchische relatie bestaat. Daardoor kunnen de coachees, door hun uitgebreidere repertoire aan gedragsvarianten, gaan werken als rolmodel om veranderingen door te voeren.
  2. Focus op ambitie. Mensen willen graag trots zijn op de organisatie waarvoor ze werken. Ze willen graag werken in een omgeving die ambitie heeft, die vooruit wil. Zorg ervoor dat deze ambitie geformuleerd en gecommuniceerd wordt en dat het niet bij lip-service blijft. Dat creëert een omgeving waar mensen worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven. 'Bore-out' is misschien een mode term. Maar ik heb al vaak in de praktijk gezien dat mensen net zo reageren op te weinig prikkels als op teveel prikkels. Het is de taak van het management om te zorgen voor het doseren van prikkels. Uitdagend, maar zorgen dat het lijntje heel blijft, zodat mensen niet voortijdig afbranden.
  3. Zeg: 'dank je wel'! Iets dat veel te weinig en veel te moeizaam uit onze mond komt. We hebben in onze regio een achtergrond in de protestants christelijke en de rooms-katholieke traditie, en daardoor valt het ons moeilijk om onze medewerkers te bedanken en te complimenteren. Het kost niks, en het heeft zo'n ongelofelijk een groot effect op de moraal van mensen. Maak daarvan gebruik! Uiteraard alleen als het gemeend is. Bedank je mensen als ze iets goed doen. Geef ze feedback waardoor ze kunnen groeien. Zeg ze expliciet dat ze belangrijk zijn voor de onderneming. Liefst in publiek. In mijn jaren dat ik mocht werken als General Manager voor een Amerikaans bedrijf, heb ik zo vaak gezien hoe krachtig dit kan werken. Hou je altijd aan de regel dat je kritiek onder vier ogen geeft. Het is bekend dat mensen in het begin van hun loopbaan het liefst gaan werken voor een aantrekkelijk merk. Maar dat ze de organisatie vaak weer verlaten vanwege de direct leidinggevende. Ze zijn dan een ervaring rijker, maar een illusie armer.
  4. Wees voorzichtig met opslag! Van opslag en het verhogen van andere emolumenten is bekend dat het een manier is om mensen aan je te binden. Maar financiële prikkels hebben een korte termijn effect. Bijna niets dat zo snel went als het krijgen van een hoger salaris. Bovendien hakt het 52% tarief in Nederland er stevig in. Het gevolg is dat de opslag eerst gedecimeerd wordt door de fiscus, en het resterende geld vaak werkloos op een spaarrekening belandt of wordt geconsumeerd. Bovendien moet je jezelf als senior management de vraag stellen dat wanneer mensen voor je werken vanwege het extra geld, dit ook de mensen zijn die je wil hebben. Fundamenteel is er namelijk niets veranderd in de motivatie.
  5. Laat ze meebeslissen. Een bewezen manier om je beste mensen beter aan je te binden is door ze te betrekken bij besluitvorming. Door ze meer en directe impact te geven op beslissingen van de organisatie, vergroot je ook de binding aan de organisatie. Daarnaast is het een bewezen manier om nieuwe ideeën sneller in de organisatie te krijgen.
De meest effectieve leiders weten dat hun financiële prestatie afhankelijk is van de mensen die voor hen werken. Ze hebben in de loop van de jaren geleerd om scherp als een mes te zijn op het managen van hun financiële key performance indicators. 'Wat is de groei ten opzichte van afgelopen jaar en ten opzichte van budget'? 'Wat is het werkkapitaal en onze cash positie'? 'Wat is de marge per klant?' Hun financiële dashboard geeft een cruciaal deel van de informatie over de staat van de onderneming. Maar daarnaast weten ze ook dat het binden en het aanbieden van groei en ontwikkeling voor hun sleutel-medewerkers net zo belangrijk is voor de gezonde toekomst van de organisatie.

Paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437