Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Adaptable to change

In 2009 was het 150 jaar geleden dat Charles Darwin zijn indrukwekkende reis met het schip de Beagle maakte. Tijdens zijn reis deed hij zoveel kennis en inzicht op dat hij ons beeld van het leven op aarde ingrijpend veranderde. Hij maakt als eerste wetenschapper duidelijk dat de wereld niet in zes dagen is geschapen, maar dat er voortdurend evolutie plaats vindt. Darwin bewees dat alles op aarde in constante beweging is. Hij liet ons zien dat verandering de enige constante is. Ook vandaag de dag zijn de inzichten van Darwin actueler dan ooit.

Onze arbeidsmarkt is de laatste 10 jaar alweer totaal veranderd. We zijn terecht gekomen in een ultra hoge stress omgeving, waarin harder wordt gewerkt dan ooit. Dit geldt met name voor executives en professionals. Maar op alle niveaus van organisaties is het werktempo enorm toegenomen. Vier trends die dit hebben veroorzaakt.
  1. Nieuwe technologie. Er was een tijd waarin we dachten dat computers ons zouden gaan helpen en dat we daardoor meer vrije tijd over zouden houden. Het tegenovergestelde is gebeurd. Nieuwe technologie heeft een omgeving gecreëerd waarin mensen 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar zijn geworden. Je ziet overal mensen verslaafd kijkend en tikkend op hun mobiele telefoons, elke vrije minuut die er beschikbaar is. Door nieuwe technologieën is 'media verslaving' een serieus maatschappelijk issue geworden. Er zijn bovendien altijd weer mensen bereid om nog harder te werken dan anderen. Tijden waarop emails worden verzonden zijn nieuwe status symbolen geworden en leveren 'bewijs' hoe hard iemand werkt.
  2. Afgenomen baanzekerheid. Gedurende tientallen jaren werd er wel gesproken over het afrekenen van mensen, maar bleef het meestal bij praten. Dat was ook de tijd dat massa-ontslagen nog leidden tot grote krantenkoppen, denk maar eens aan DAF of aan Fokker. Die tijd is volledig voorbij. Grote ondernemingen reorganiseren continu en meestal haalt het de krant niet eens meer. Het is business-as-usual. Ze slijpen hun 'workforce' bij en we vinden het normaal dat er afscheid wordt genomen van mensen zodat de onderneming winstgevend en concurrerend blijft. Dit heeft ertoe geleid dat managers en executives constant ontslagen kunnen worden bij 'underperformance'.
  3. Toegenomen inkomensverschillen. Voor de financiële crisis eind 2008 losbarstte, nam het verschil in beloning tussen de top en de werkvloer alleen maar toe. Pas vrij recent zagen we de eerste miljonairs in loondienst, iets dat in het verleden meestal voorbehouden was aan geslaagde ondernemers of rijke families. Opties, grote bonussen en salarissen benchmarken ten opzichte van bestuurders in bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven is pas iets van de laatste 20 jaar. Door de toegenomen competitie tussen mensen die gaan voor een topbaan, en die de bijbehorende beloning willen, zijn velen nog harder gaan werken.
  4. Globalisering. 'Rij jij al in een Chinese auto?' Nu het Chinese Geely eerder deze week Volvo heeft overgenomen van het Amerikaanse Ford, illustreert hoe de verhoudingen in de wereld al zijn veranderd. Het is geen toekomstbeeld, het is al zover! Top executives en professionals in de Benelux, concurreren niet alleen met elkaar, maar ook met hun Chinese, Indiase en pak-'m-beet Oost-Europese collega's. Als ik op de High Tech Campus in Eindhoven ben, waar enkele van onze relaties kantoor houden, hoor je nog maar weinig Nederlands. "It's a global village".
Al deze krachten hebben tot een nieuwe generatie professionals geleid. Ze zijn meer gedreven dan ooit. Een nieuwe generatie die veel minder zekerheden en vrije tijd heeft dan hun ouders. Denk maar eens aan het nieuwe vieren van vakantie. De blackberries en iPhones van het werk staan gewoon aan. Vakantiebestemmingen worden uitgezocht op basis van aanwezigheid van WiFi zodat de laptop gemakkelijk online kan blijven. Werk en privé is in elkaar overgelopen. Zolang mensen werk doen waar ze van houden, is het op te brengen. Maar let op: als je vooral werkt voor het geld of voor de zekerheid, en je je echte voldoening haalt uit activiteiten buiten het werk dan is dit een gevaarlijke combinatie. Het is uitputtend en er is steeds minder vrije tijd over.

Daarom is het belangrijker dan ooit om te kiezen voor werk dat bij je past. En je te beseffen dat alles constant verandert en dat bijsturen van je eigen loopbaan noodzakelijk is. Door je te concentreren op de zaken die je kunt beïnvloeden, en de zaken die je niet kunt beïnvloeden zo snel mogelijk te accepteren, neem je een voorsprong op anderen.

"It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change." Charles Darwin

Paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437