Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Celebrity CEO's

In de literatuur werd in de late jaren negentig weleens de indruk gewekt dat CEO's van grote ondernemingen een soort popsterren zijn. De roemruchte voormalige CEO van General Electric, Jack Welch was bijna de verpersoonlijking van zo'n 'celebrity CEO'. In de jaren dat hij leiding gaf aan General Electric, hanteerde hij jarenlang het 'up-or-out' principe. Wat betekende dat de 10% van zijn beste managers elk jaar promotie kregen, en de 10% minst presterende managers ontslagen werden. Zijn memoires werden een paar jaar geleden bestsellers. Hij regeerde met ijzeren vuist en General Electric is jarenlang de keizer van de beurzen geweest. Door dit soort voorbeelden leek er wereldwijd een soort aanbidding van de CEO te ontstaan, naar Angelsaksisch model.

Tegelijkertijd is er inmiddels steeds meer onderzoek gedaan naar de werkelijke impact die een CEO echt op een onderneming kan hebben. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat een CEO maar voor een beperkt percentage, werkelijk een verschil kan maken voor een onderneming. Daarbij worden cijfers genoemd die variëren tussen de 5% en maximaal 20%. Wat zoveel wil zeggen als: 'wat de CEO ook doet of niet doet: het verschil in bottom-line resultaten is hooguit tussen de 5% en 20%. Bovendien is de celebrity CEO van zijn voetstuk gevallen. Het vertrouwen in topmannen en in leiderschap in het algemeen is ernstig beschadigd. De samenleving wil op dit moment niets liever dan integere, transparante en bescheiden CEO's die zich realiseren dat de onderneming niet om hen draait, maar dat zij dankzij de onderneming deze rol tijdelijk mogen vervullen. Topmannen en vrouwen die verantwoording willen afleggen aan de samenleving en die zich bewust zijn dat de onderneming dankzij de samenleving en haar klanten kan bestaan. Een lesje in nederigheid dus.

Misschien dat dit achteraf gezien golfbewegingen zijn. We zullen zien, als iedereen weer wat vertrouwen terug heeft, of wij in de samenleving en in het bedrijfsleven weer terug zullen keren naar leiders die bijna net zo beroemd zijn als de Madonna's en Wesley Sneijders van deze wereld.

paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437