Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Nieuwe generatie leiders

De wereldberoemde executive coach Marshall Goldsmith publiceerde enige tijd geleden een artikel waarin hij vijf nieuwe karakteristieken onderscheidt die worden gesteld aan de nieuwe generatie leiders. Dat zijn: 'think globally', 'appreciating global diversity', 'demonstrating technological savvy', 'building partnerships and alliances' en 'sharing leadership'. Dat betekent uiteraard niet dat de oude karakteristieken zoals resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, integriteit niet meer geldig zijn, maar volgens Goldsmith moeten deze nieuwe karakteristieken gezien worden als een aanvulling op de oude.

Als we iets verder in de karakteristieken kijken dan zien we dat bijvoorbeeld internationaal denken essentieel is. Mede door e-commercie en internet is er een drastische wijziging gaande als het gaat over de productie en marketing van goederen. Leiders van de toekomst moeten buiten hun landsgrenzen denken en handelen om concurrerend te blijven in de toekomst.

De tweede karakteristiek is om culturele diversiteit leren benutten. We zien nu ook al dat de samenstelling van de Nederlandse beroepsbevolking veel meer culturele diversiteit kent dan ooit tevoren. De kunst voor de nieuwe generatie leiders is om andere culturen en andere religies te begrijpen, waarderen en vooral toe te leren passen in hun gedrag als leider. Waar bijvoorbeeld het uitgebreid prijzen van iemand en publiek in de Angelsaksische landen wordt gezien als de grootste pluim die je kunt krijgen, kan dat in sommige andere culturen tot een volstrekt andere interpretatie leiden. De leider die zich hiervan bewust is en hiermee rekening kan houden, heeft een voordeel ten opzichte van anderen.

Integreren van technologie in het werk. De nieuwe leider zal voorop moeten lopen als het gaat om het toepassen van nieuwe technologie in zijn eigen werk. Om daarmee als rolmodel te werken voor de rest van zijn of haar organisatie. Dan heb ik het over het 'gadget niveau voorbij'. De realiteit is dat als de hopman onvoldoende deskundig is op het terrein van nieuwe technologische mogelijkheden, zijn organisatie achterstand gaat oplopen ten opzichte van de concurrentie. Geïntegreerde technologie zal de komende jaren alleen maar een grotere rol gaan spelen, zowel zakelijk als privé.

Het oude denken in termen van concurrenten (vijanden) en klanten (moeten worden binnen gehaald) is veranderd. De toekomst is aan allianties. Nieuwe netwerkvormen zijn ontstaan in de markt. De klassieke organisatie met medewerkers en een markt met concurrenten en klanten en prospects wordt steeds vaker vervangen door gelegenheidsallianties. Het bouwen van een professioneel netwerk en het zoeken naar win-win situaties is steeds belangrijker om succesvol te blijven. De nieuwe leider moet op die manier durven denken, moet bereid zijn om te investeren in een professioneel netwerk en communicatief vaardig zijn om de netwerken te bouwen.

Tenslotte, het kunnen delen van het leiderschap. Dit geldt misschien wat meer voor professionele organisaties en minder voor productie-ondernemingen. Naarmate er meer maatschappen ontstaan met partners en associates, zal het geven van leiding een heel andere karakter krijgen. Van de toekomstige leider wordt gevraagd om mensen te kunnen binden aan een onderneming op hele andere gronden dan op louter financiële gronden. Er is een hele groep professionals die in de markt werkt en die ondernemingen uit kiest waar ze zich het meest thuis bij voelen. De nieuwe leider speelt daar op in en behaalt zo een concurrentie voordeel.

paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437