Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

4 generaties

De beroepsbevolking in Nederland is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd van samenstelling. De komende jaren zal ze bovendien nog veel verder vergrijzen. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking 39,8 jaar, en de trend stijgt. Binnenkort is meer dan de helft van de beroepsbevolking ouder dan 40. Ondanks de oplopende werkloosheid van dit moment, is er structureel gezien een tekort op de arbeidsmarkt om al het werk te kunnen blijven verrichten. Als je dus 'door de huidige economische crisis heen kijkt', zul je moeten vaststellen dat de komende jaren het tekort in veel sectoren van de economie juist zal toenemen.

Om de beroepsbevolking in kaart te brengen, kunnen we een indeling maken in vier groepen: de traditionelen, de baby boomers, generatie x en de millennials.

Traditionelen is de groep die is geboren in de periode 1925-1945. Deze groep kenmerkt zich als een zeer loyale generatie werkers. Veruit het grootste gedeelte van deze generatie is al uitgetreden door VUT regelingen of is met pensioen. Wij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt nauwelijks gewend om gebruik te maken van de wijsheid en levenservaring van deze groep. Daardoor is deze groep, helaas, allang naar de zeilijn gedirigeerd. Ook om indertijd jongere generaties aan een baan te helpen. In sommige andere landen, zoals bijvoorbeeld de USA, is een deel van deze groep nog steeds actief betrokken bij het maatschappelijk leven. Dit geldt dan met name voor mensen die op executive niveau hebben gewerkt. Deze groep houdt van discipline en hard werken en zijn gewend om een groot deel van hun inkomen te sparen.

Daarna volgen de de baby boomers. Zij zijn geboren in de periode 1946 - 1964. Deze groep kenmerkt zich, gemiddeld genomen, als een geld gedreven generatie, die gewend is om lange dagen te maken. Daarnaast zien we dat deze groep vaak moeite heeft met hun eigen work-life balans. Bovendien heeft deze groep vaak ook moeite om begrip op te brengen voor de generatie x, die daar juist wel waarde aan hecht. De baby boom generatie is een materialistisch gezien rijke generatie. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de overwaarde die ze vaak hebben op hun eigen huizen. Bovendien is een deel van deze groep al voortijdig uitgetreden uit het arbeidsproces.

Generatie x, de generatie die is geboren in de periode 1965-1977. Deze groep zijn ervaren internet 1.0 gebruikers. Ze bezoeken sites zoals marktplaats.nl en nu.nl. Daarnaast wordt deze groep nog weleens omschreven als job hoppers. Generatie x'ers leggen juist veel nadruk op hun work-life balans (fenomenen als 'papa dagen', komen voort uit deze generatie). Bovendien heeft deze generatie veelal persoonlijke ervaringen als kind met hun ouders’ carrière problemen. Want het is de generatie voor hen die voor het eerst te maken kreeg met grootschalige ontslagrondes. Generatie x is internationaal georiënteerd en multi cultureel tolerant. Maar tegelijkertijd is deze groep over het algemeen vaak niet zo politiek geïnteresseerd.

Millennials zijn geboren tussen 1978-1989. De groep jonge professionals is de internet 2.0 en 3.0 generatie. Ze zijn altijd online via hun laptop of mobiel. Sociale netwerken vormen een integraal onderdeel van hun bestaan. Deze generatie is heavy user van hyves, twitter en blogs. Ze onderhouden digitale vriendschappen naast fysieke vriendschappen. Bijna alle grote ondernemingen breken zich op dit moment het hoofd hoe ze deze groep moeten gaan bereiken de komende jaren. Met name de sociale netwerken worden door grote ondernemingen met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Deze generatie is gewend om te werken op hun eigen voorwaarden en ze zijn gewend om high tech te integreren in hun dagelijks leven. Bovendien zijn het pragmatisch ingestelde en harde werkers, multitaskers die gewend zijn om meerdere taken tegelijk te kunnen uitvoeren. Zonder de stress die dat voor de andere generaties oplevert. Ze zijn maatschappelijk betrokken. Milieu, goede doelen en sociaal verantwoord ondernemen zijn voor hen vanzelfsprekend. Ze zijn bovendien vaak politiek geïnteresseerd. In de USA wordt deze generatie ook wel de ‘obama generatie’ genoemd. Tenslotte zijn ze multicultureel opgegroeid, vooral in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Ik merk dat bedrijven vaak nog werken volgens het carrierepatroon: de oudste is de manager. En de generaties daaronder doen de uitvoerende taken. En dat is denk ik een gemiste kans. Ik kom prima mensen uit de millennials generatie tegen die veel meer verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen. En ik heb zelf de afgelopen jaren hele goede ervaringen opgedaan, juist met baby boomers in uitvoerende functies. Mijn persoonlijke ervaringen waren bijna altijd positief. Een medewerker uit de baby boomer generatie die veel minder vaak ziek is en het werk sneller gedaan krijgt doordat hij of zij meer ervaring heeft. Daarom hoop ik dat we wat vaker los komen van onze traditionele ideeën over carrières. Dat zal voor mens en organisatie prima uit pakken!

paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437