Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Een nieuw begin

Als je iets nieuws begint, zijn er vaak meer redenen om het niet te doen dan om het wel te doen. Ik heb het weleens vergeleken met een kikker die in een emmer water zit en die langzaam wordt opgewarmd. Als het water in de emmer langzaam genoeg wordt verwarmd, blijft die kikker gewoon zitten. Zelfs tot het moment dat de kikker eraan sterft. Het lijkt ongelofelijk maar het is waar. En de redenen om het wel te doen hebben we bij tèn company bewust laten winnen boven het niet doen. Ik zal kort toelichten waarom. Onze programma's gaan uiteindelijk vaak over gedrag van mensen in organisaties. En dan meer in het bijzonder over de vraag: hoe kun je dat gedrag veranderen, waardoor de prestatie van een organisatie verbetert? Welnu, wij denken dat we als adviseurs het meest geloofwaardig zijn als we dat gedrag zelf voordoen. Vergelijk het maar met het opvoeden van kinderen. Het 'voorleven' aan kinderen is een van de krachtigste manieren om het gedrag van je kinderen te ontwikkelen of om het bij te sturen. Tèn company is zo gezien eigenlijk een adviesbureau zonder adviseurs. Maar misschien dat we eigenlijk moeten spreken van een voorleefbureau...

Juist in deze economische tijden zijn er veel redenen die je ongevraagd worden gegeven om nu geen nieuwe activiteit te ontwikkelen. Maar wij geloven juist in anti-cyclisch werken. Aan de economische omstandigheden kunnen wij op dit moment niets veranderen. Dus dat nemen we als een gegeven. De cruciale vraag is: hoe surfen we op die economische golven en hoe benutten we de kansen die daardoor ontstaan? Want in elke economische omstandigheid zijn er kansen. Wij focussen onze energie op datgene dat we kunnen beinvloeden. En proberen zo weinig mogelijk energie te verspillen aan zaken waar we toch geen invloed op uit kunnen oefenen.

Paul

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437