Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Hoe word je de belangrijkste adviseur van je baas?In het officiële organisatieschema kun je lezen welk poppetje op welke plaats staat. Maar werkelijkheid is er altijd ook sprake van een informele hiërarchie. Een paar mensen zijn close met de CEO. Vaak spreekt de CEO informeel met hun om ideeën vooraf te toetsen. Dat zijn de gesprekken die vaak aan de randen van de dag plaats vinden. De een-op-een gesprekken die bijvoorbeeld vanuit de auto worden gevoerd.

In ondernemingen wordt weleens schamper gesproken over mensen die dichtbij de CEO staan. Maar voor een CEO is het essentieel om zich te kunnen omringen met een paar adviseurs. Het kompas dat je als CEO nodig hebt om je richting op af te stemmen. Het helpt te voorkomen dat je in isolatie beslissingen neemt.

Als de CEO de dynamiek goed doorziet, laat ze zich adviseren door een kleine groep mensen. Als dit proces op een effectieve manier plaats vindt, houden deze collega's zich aan de volgende ongeschreven regels.
  1. Ze zijn betrouwbaar. Ze praten niet negatief achter de rug van de CEO. Ze praten met de CEO, in plaats van over.

  2. Ze zijn verbaal sterk en kunnen de CEO helpen om het voor zich te zien. Waar liggen de kansen?

  3. Ze verplaatsen zich ècht in de schoenen van de CEO. Ze denken vanuit de hele onderneming. Niet alleen vanuit hun eigen afdeling.

  4. Ze denken strategisch. Hun advies heeft vaak een directe link naar het verbeteren van de omzet, het verlagen van kosten of heeft een link naar het verkleinen van de bedrijfsrisico's.

  5. Ze zijn vaardig om de CEO op een constructieve manier te adviseren. Ze zeggen tegen haar de dingen die ze moet horen, en niet alleen maar wat ze wil horen. Dat gebeurt namelijk al vaak genoeg als je als CEO mag werken.

  6. Ze zijn bereid om het persoonlijk risico van hun gedrag te accepteren en handelen met een onafhankelijke geest.

  7. Ze zijn praktisch en proactief. Ze komen zelf met ideeën. Ze geven de CEO bovendien aanwijzingen hoe zij het advies direct kan uitvoeren.
De CFO (de financieel directeur) èn de chief HR (Human Resources) hebben vaak een nauwe relatie met de CEO. Maar zijn daarom nog niet per definitie echte vertrouwenspersonen. Voor de overige leden van het management team of de mensen uit de bredere organisatie, komt hun impact vaak neer op de effectiviteit van hun gedrag. Hoe vaardig zijn ze om als vertrouwenspersoon voor de CEO te functioneren?

Je kunt een vertrouwenspositie nooit afdwingen, het moet je worden toegestaan.

Hope this inspires

Paul Donkers

Verder lezen?: een goed boek dat specifiek over dit onderwerp gaat heet: Why should the boss listen to you? van James Lukazewski. Zie voor een korte recensie onze literatuur pagina.

By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437