Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Waarzeggers in het zakenleven bestaan echt

Waarzeggers kletsen maar wat uit hun nek. Ze bestaan niet. Ook niet in het zakenleven. Maar niemand houdt van onaangename verrassingen. Niemand loopt graag achter de feiten aan en op het laatste moment een scherpe bocht moeten maken, is nooit leuk.

Stel: dingen zijn niet tijdig klaar. Tijdens vergaderingen blijkt dat men kostbare tijd verliest door zaken uit te klaren die in het verleden misliepen. En dan komt het: ‘Ja maar, we hebben toch geen kristallen bol? Dit kon niemand voorspellen.’

Toch wel! Met de juiste meetinstrumenten zet je zeker een flinke stap in de goede richting. Want ze geven je de kans om tijdig bij te sturen waar nodig, én op het juiste moment – lees: bijsturen voor het te laat is! Vergelijk het met een moderne auto die je waarschuwt wanneer je benzine bijna op is en die laat weten wanneer de motor een onderhoudsbeurt nodig heeft.

Voor bedrijfsactiviteiten is het eigenlijk niet anders. En toch zie ik in de praktijk nog al te vaak managers die zich beperken tot het doorlichten van de maandresultaten. Dat is als autorijden terwijl je enkel in de achteruitkijkspiegel kijkt. Maandresultaten laten enkel zien wat achter je ligt en dat is maar de helft van de waarheid …

Een tip? Gebruik ‘scorecards’ met scherpe ‘key performance indicators’ (KPI’s). Ik maak hier vaak het onderscheid tussen ‘lag measures’ en ‘lead measures’, zoals Sean Covey in zijn boek ‘The 4 Disciplines of Execution’. KPI’s van de voorhoede versus KPI’s van de achterhoede zeg maar.

Lag measures vertellen je of je je doel hebt bereikt. Denk aan maandresultaten, marktpenetratie, marktaandeel, absenteïsme, productieresultaten … Dankzij die informatie weet je waar je staat. Maar je loopt achter de feiten aan. Enkel corrigeren is nog mogelijk, als je daar tenminste nog de kans toe krijgt …

Lead measures daarentegen geven je een blik op de toekomst. Ze meten elementen die tot een bepaald doel leiden, en dus kan je tijdig ingrijpen waar nodig. Enkele voorbeelden:
  • Bij de lancering van een innovatie kan je vooraf de kritische stappen in de ‘innovatiepijplijn’ meten. Daardoor kan je perfect inschatten of alles tijdig klaar zal zijn.
  • Ga ziekteverzuim te lijf door de mogelijkheid te scheppen voor je mensen om een preventieve griepprik te krijgen. Meet de respons.
  • Meet of de aanwerving van je verkopers en bijhorende training goed volgens plan verlopen. De verwachte uitbreiding van je klantenbestand zal dan meer kans op slagen hebben.

Kortom, het gaat om het meten van acties die je de kans geven om je doel te bereiken en die een betrouwbare indicator voor de toekomst zijn. Besteed voldoende tijd aan het opstellen van een uitgebalanceerde scorecard. Dit is niet het soort taken dat je lichtzinnig delegeert.

Scorecards met lead measures laten je toe tijdig bij te sturen. Aldus kun je beter genieten van een welverdiende zomervakantie!

Prettig weekend,

Herman


By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437