Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Inertie, een sluipschutter in het bedrijfsleven

Volgens Wikipedia is traagheid of inertie de naam voor het verschijnsel dat men een kracht nodig heeft om aan een voorwerp een andere snelheid of richting te geven. In de psychologie is het een synoniem voor lamlendig, langzaam en log. Zelf zou ik nog een stap verder durven gaan: volgens mij is inertie meer dan ooit een acuut risico binnen de bedrijfswereld.

Wall Street-consultant Rob Heyvaert verwoordde het in De Tijd als volgt: ‘Er zijn beangstigend weinig CEO's die door hebben dat buitenstaanders hun sector op z'n kop kunnen zetten.’ Hij deed die uitspraak na een week Wereld Economisch Forum. Volgens hem wil iedereen in Davos in de eerste plaats weten wat de technologiemensen denken, en ik deel die mening. Want technologie verandert alles ingrijpend en razendsnel. Denk bijvoorbeeld aan een polsbandje dat registreert hoe gezond je leeft, of sterker: supermarktketens die hun klanten een volledige bankservice beginnen aan te bieden.

Ook Geert Noels laat in zijn boek ‘Econoshock 2.0’ duidelijk verstaan dat meer van hetzelfde totaal onvoldoende zal zijn om succesvol te zijn, en vooral te blijven. De grootste gemene deler is onderschatting, aldus Noels. De impact en de snelheid van de veranderingen worden systematisch onderschat en geminimaliseerd. En dat geldt voor nieuwe technologie, maar ook voor demografische en klimatologische evoluties. Mensen, en dus ook consumenten, veranderen veel sneller dan structuren en instituten. Bedrijven hinken dus vaak achterop. ‘Verandering komt altijd van onderaf’, vat Noels samen.

De laatste decennia verloopt dat proces van continue verandering zelfs zo snel dat we meer met revoluties te maken krijgen dan met evoluties. Binnen het bedrijfsleven wordt alles regelmatig door elkaar geschud. Stilstaan is meer dan ooit achteruitgaan!

Voor het management zijn die ‘revoluties’ dagelijks een fenomenale uitdaging. Planningen en prognoses (forecast) die gebaseerd zijn op klassieke trendanalyses en marktonderzoeken blijken ontoereikend in de meeste bedrijfstakken. Succesvol management staat vandaag de dag voor visie. Als een visionair in de toekomst kunnen kijken (foresight), is een essentiële vaardigheid geworden. Wie had ooit gedacht dat Apple de muziekwereld totaal op z’n kop zou zetten? Wie had ooit verwacht dat sociale media zo’n belangrijke rol zouden gaan spelen? Wie had ooit gedacht dat telefoons smartphones zou worden, en dat bedrijven als Google een bepalende rol zouden gaan spelen?

De hamvraag voor elke bedrijfsleider? Juist ja: Hoe gaat mijn bedrijf het best om met deze veranderingen? En in het verlengde daarvan: Welke competenties en vaardigheden hebben mijn mensen nodig? Hoe kan ik mijn mensen zo optimaal mogelijk laten samenwerken? Hoe stimuleer ik hen? Hoe geef ik hen de kans om innovatief en vernieuwend te werken? Hoe maak ik de overstap van ‘reactief’ naar ‘proactief’ handelen?

Dat soort vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden als je het mij vraagt. Maar met volgend stappenplan zit je alvast op het juiste spoor:
  1. Besef ten volle dat visionaire vaardigheden absoluut noodzakelijk zijn in elk bedrijf. De markt correct inschatten wordt belangrijker dan ooit.
  2. Zorg voor voldoende diversiteit binnen het management. Want echte diversiteit is een voedingsbodem voor nieuwe ideeën.
  3. Creëer een klimaat dat mensen stimuleert om met nieuwe ideeën naar buiten te komen, en geef hen de kans om die ideeën ook echt uit te testen. Durf de klassieke hiërarchie al eens doorkruisen en laat je teams in matrixverband werken. Dat stimuleert de creativiteit en maakt je teams wendbaarder.
  4. Geef je mensen de kans om te experimenteren en laat hen fouten maken. Uit die fouten komt dikwijls de vernieuwing.
  5. Beheer je budget op een slimme manier. Wees realistisch maar niet betuttelend zodat nieuwe initiatieven voldoende zuurstof krijgen.
Zelf zorgde ik er altijd voor dat elke afdeling of divisie voldoende budgettaire ademruimte kreeg om te experimenten met nieuwe ideeën. Maar daar stond dan wel tegenover dat succesvolle nieuwe ontwikkelingen door iedereen meteen op de markt gebracht moesten worden, zonder discussie. Want het adagium ‘not invented here’ is ook een gevaarlijke sluipschutter!

Prettig weekend,

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437