Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Drivers en dromen

Wat doe ik? Hoe doe ik het? En waarom doe ik het? Een beetje filosoof stelt zich die vragen geregeld. En jij? Jezelf en je omgeving continu in vraag stellen, heeft geen zin. Wie alles in vraag stelt, raakt geen stap vooruit. En toch moet je jezelf van tijd tot tijd durven evalueren. Als je af en toe in de spiegel kijkt, schrik je niet van je spiegelbeeld.

Toch is zelfreflectie geen evidentie. Want zoals ik eerder al zei, hebben we het allemaal druk. Druk, drukker, drukst … En ook al is die drukte vaak een zelfgecreëerde state of mind, toch slokt ze ons op met huid en haar. We leven erop los en we draaien mee in het systeem. Op routine.

Paniekvoetbal
Enkel in crisismomenten roept ons lichaam ons een halt toe. En dan klinkt het in koor: ‘Waar zijn we in godsnaam mee bezig?’ Dan pas staan we stil bij wat we elke dag doen, zowel professioneel als privé.

Hoe we het aanpakken, is nog een stapje verder. ‘Hoe gaan we met anderen om? Hoe werken we samen met onze collega’s?’ Voor de meesten gaat die reflectie al te ver. De repliek is navenant. ‘Ik ben wie ik ben. Te nemen of te laten.’ Veel mensen vinden het blijkbaar maar normaal dat anderen zich aanpassen en rekening houden met hen. Rekening houden met elkaar heet dat dan. Maar meestal houdt men vooral rekening met zichzelf.

Gedrag en cultuur. Daar draait het om. Maar alles wordt doodgezwegen. Alles kabbelt rustig verder tot er serieuze problemen zijn. En dan is het tijd voor een potje paniekvoetbal. In het bedrijfsleven vertaalt die radeloosheid zich vaak in het hals over kop aanwerven van een externe coach. Die moet als een soort tovenaar spanningen wegmasseren die al jaren sluimeren.

Idem dito voor het waarom. Waarom doen we iets? Waarom maken we bepaalde keuzes? Ook hier hebben we het over professionele keuzes en keuzes die je privé maakt. Tieners en adolescenten praten honderduit over hun dromen. Maar eens ze volwassen zijn, deemstert de passie maar al te vaak weg. Niet tevreden met de gekozen weg. Niet tevreden met hun job. En zelfs de keuzes die ze privé maken, blijken achteraf niet te beantwoorden aan de hoge verwachtingen.

Drivers
Hoe doorbreek je die negatieve spiraal? Ga op zoek naar wat je echt drijft en richt je aandacht daarop. Probeer je drivers zo goed mogelijk in te passen in de keuzes die je maakt. Ze geven je energie. Ze geven je zin om het leven te omarmen. Kinderen, familie, sociale activiteiten, persoonlijke interesses, ambitie … Het zijn stuk voor stuk zingevers.

Wanneer ik als coach een work-life balance opmaak, merk ik dat de meeste mensen onmiddellijk hun huidige baan als vertrekpunt nemen. Ze projecteren die op het verleden, zonder nog verder na te denken over de onderliggende zingevers. Ze gaan voorbij aan de essentie.

Behoud het overzicht. Probeer volgende stappen eens:
  1. Formuleer zo concreet mogelijk hoe je je leven wilt leiden, privé en professioneel.
  2. Breng je huidige job in kaart. Wat geeft je energie en wat vreet energie? Maak twee lijstjes.
  3. Kan je de energievreters wegnemen of aanpassen? Kan je het anders aanpakken of kan je ze plezieriger maken? Of is een echte step change vereist om terug korter bij je dromen te komen? Bespreek dit ook met je medewerkers en leidinggevende.
  4. Maak een financieel plan op zodat je exact weet waar de grenzen van je bewegingsvrijheid liggen.
  5. Lijst je (nieuwe) voornemens en bijhorende acties zo concreet mogelijk op. Deel ze met je partner, kinderen, werkgever, collega’s … En plan ze in je agenda!
Vergis je niet. Deze denkoefening is moeilijk. Evalueer rustig alle mogelijke scenario’s. Richt je blik op de toekomst en ga niet overhaast tewerk. Gebruik dit schema als houvast en gebruik het proactief in elke fase van je leven. Als dertiger beslis je bijvoorbeeld over gezinsuitbreiding, als veertiger over een topfunctie, en als zestiger over je pensioen.

Mijn devies? Neem het stuur zelf in handen en voorkom dat je geleefd wordt. Gebruik je mogelijkheden en talenten om je dromen waar te maken. Wees realistisch, maar probeer van elke dag een gelukkige te maken. Want elke dag komt maar één keer.

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437