Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Schuif de zwarte piet niet door!

Over het principe van de ‘sleepless night persons’

Vluchtelingen brengen de nacht door op straat … Het asielbeleid is altijd al een heikel punt geweest, maar de ontslagnemende regering die ons land al maanden bestuurt, heeft haar onmacht nu wel op een erg pijnlijke manier geëtaleerd. De zwarte piet gaat vlotjes van hand tot hand. Kunnen we eigenlijk nog spreken van een beleid?

Je vraagt je misschien af wie de eindverantwoordelijke is? Ik moet je het antwoord schuldig blijven: de bevoegdheden zijn hopeloos versnipperd. We hebben een stoet ministers, maar weten ze eigenlijk nog wel waarvoor ze verantwoordelijk zijn?

Eindverantwoordelijke
Nochtans kan enkel een eindverantwoordelijke zo’n patstelling voorkomen. Iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen, duidelijk delegeren en de zaak nauwgezet opvolgen. Enkel op die manier kun je resultaat boeken.

Vergelijk het met een kleine onderneming die opgroeit tot een volwassen bedrijf. De kleine ondernemer is een alleseter: hij doet alles zelf tot de zaak hem boven het hoofd groeit en hij noodgedwongen mensen in dienst moet nemen. Geen probleem, iemand moet al die nieuwe bestellingen afhandelen, nietwaar?

Het groeiende klantenbestand is natuurlijk een zegen voor de zaak, maar de bijsluiter vermeldt ook een paar minder aangename bijwerkingen: ingewikkelde organogrammen, bureaucratie en silo’s. De kokermentaliteit zorgt ervoor dat mensen binnen hetzelfde bedrijf elkaars concurrenten worden. Kokers tussen de verschillende functies (verkoop, marketing, productie, R&D …) en kokers tussen de verschillende niveaus van bestuur.

Muisklik
De mensen van productie weten niet of willen zelfs niet weten wat de mensen van het marketingteam uitvoeren en omgekeerd. De CEO verliest het contact met de basis en ga zo maar door …

‘Waar komen de klachten van klanten terecht en wie behandelt ze?’ Is dit een strikvraag? Vaak legt mijn testvraag onmiddellijk heel wat pijnpunten bloot: de directie is dikwijls onvoldoende op de hoogte, degene die de oplossing moet formuleren, weet niet waar hij terecht kan of hij krijgt gewoon geen antwoord. Slotsom, de klant krijgt na lang wachten een nietszeggend antwoord en stapt zonder aarzelen naar de concurrentie. Eén muisklik is voldoende.

Hoe lossen we dit op?
 1. Vertaal samen met je team je strategie in duidelijke prioriteiten.
 2. Pin acties vast op elke prioriteit.
 3. Duid per actie één verantwoordelijke aan die er ‘zijn taak’ van maakt. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de goede uitvoering. Ga voor de beste man of vrouw, ongeacht zijn of haar positie in het organogram!
 4. Vraag élke verantwoordelijke wat hij nodig heeft om ‘zijn taak’ te volbrengen:
  • Wie heb je nodig in je team?
  • Welk budget staat daar tegenover?
  • Verwacht je bepaalde obstakels en hoe kunnen we ze wegwerken?
 5. Giet dit alles in een ‘projectsheet’ mét bijhorende tijdstabel en KPI’s.

Zwakke schakel
Zaak is dus om goede verantwoordelijken aan te duiden: de juiste man op de juiste plaats weet op wie hij kan rekenen en aan wie hij zelf kan delegeren. Hij weet ook wanneer het tijd wordt om aan de alarmbel te trekken en hulp te vragen. Ik noem ze graag de ‘sleepless night persons’ omdat ze zelf verantwoordelijk zijn.

Uiteindelijk draait alles dus om goed en zinvol delegeren: je rolt als het ware een ketting uit, maar elke ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel … En bij ‘single headed delegation’ vallen die zwakke schakels snel op omdat er nu eenmaal geen misverstand kan bestaan over wie de verantwoordelijkheid draagt!

Bovendien schenkt deze manier van werken veel voldoening: mensen voelen zich betrokken, ze krijgen verantwoordelijkheid en ze appreciëren de erkenning als ze hun taak tot een goed einde brengen. Het zijn ook waardevolle praktijklessen in directe coaching.

Laat ‘single headed delegation’ het toverwoord voor 2011 zijn!

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437