Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Een draak op de vergadertafel

‘Koene Ridders van de Ronde Tafel, verman uzelf. Laat u niet verteren door het vuur van de draak, maar bevecht hem samen’. Was ik de mythische Koning Arthur geweest dan had ik mijn mensen ongetwijfeld op die manier toegesproken.

Toegegeven, dit is een vreemde opener, maar ik voelde me toen écht Koning Arthur in zijn kasteel Camelot! Tijdens een moeilijke vergadering dreigden de gemoederen verhit te raken en mijn ridders hadden een krachtig signaal nodig. Een paradigmaverschuiving zeg maar. ‘Neem afstand van het probleem, zie je persoonlijke visie niet als zaligmakend en bekijk de situatie eens door een andere bril’.

Trade-offs
Afstand nemen kan je hier zelfs letterlijk interpreteren. De bewuste ronde-tafel-vergadering die ik als voorzitter leidde, viel in een zeer drukke periode en vóór de vakantie moesten nog een aantal belangrijke beslissingen genomen worden. De cijfers waren niet rooskleurig en een reeks ‘trade-offs’ drong zich op.

Het was geen pretje. Trade-offs zijn nu eenmaal trade-offs! Af en toe moet je bereid zijn om een voordeel op te geven in functie van een hoger doel. Maar iedereen moet opofferingen doen. Als elkeen vasthoudt aan zijn eigen gelijk, dan raak je geen stap verder!

Iedereen aan tafel zag de noodzaak van de op stapel staande besparingen in, maar de daarmee gepaard gaande toegeeflijkheid had een bittere nasmaak. Weet je, de één zijn dood is de ander zijn brood. Wie in zijn domein een besparing moest slikken, zag die al snel als een ongeoorloofde tegemoetkoming voor een ander beleidssegment.

Kokerdenken
Elk van mijn ridders werd verblind door zijn eigen grote gelijk. ‘Kokerdenken’ in zijn puurste vorm. Het collectief belang was van geen tel meer. De Ronde Tafel van Koning Arthur was een tafel zonder kop of voet; het symbool voor de gelijkheid tussen zijn ridders.

Maar Ridder Marketing kreeg al snel de daver op het lijf. Stel je voor dat Ridder Customer Management minder zou moeten inleveren dan hij! Ook Ridder Supply Chain verdedigde zijn territorium met verve. Hij kon zich niet voorstellen dat zijn soldaten het gelag zouden moeten betalen en extra inspanningen zouden moeten doen, terwijl Ridder Innovation lekker zijn gangetje kon gaan.

Als voorzitter probeerde ik de dialoog op gang te houden, maar de discussie verzandde in een welles-nietes waarbij de opponenten niet enkel de bal speelden. Argumenten werden meer en meer persoonlijk. De sfeer werd grimmiger en de vergadering dreigde te ontaarden in een platvloerse discussie.

Plots kreeg ik een - achteraf gezien - geniale inval. Ik stond op van de tafel en ging in een hoek van de grote vergaderzaal staan. Ik zei niets. Tik, tik, tik …

Draak
Het was een gok. Het werd muisstil en iedereen keek me verbaasd aan. Ik vroeg hen om naast me te komen staan. Verbazing alom! ‘Is Herman gek geworden?’

‘Wat zien jullie?’. Opnieuw een pijnlijke stilte. Je kon een speld horen vallen. Ik merkte dat ik hun onverdeelde aandacht had. ‘Jullie zien een grote vergadertafel met daarop een draak van een probleem’, voegde ik er rustig aan toe. ‘Laten we ons meeslepen of gaan we hem samen te lijf?’

Niet mijn ridders waren het probleem. De dringende besparingen waren het heikel punt dat we ‘samen’ moesten aanpakken! Het momentum kantelde en een glimlach speelde rond ieders lippen. Ik hield een korte pauze en een half uurtje later was alles in kannen en kruiken. En wat meer was, naarmate we dichter bij een akkoord kwamen, borrelde de passie en de ‘drive’ om snel over te gaan tot actie weer op! Oef … Arthur glimlachte en hij zag dat het goed was.

Dit lijstje kan je als bladwijzer gebruiken in je agenda:
  • Word nooit zelf een deel van het probleem. Neem afstand en houd het hoofd koel.
  • Do not jump to conclusions. Denk positief en vertrek vanuit de ‘yes-positie’.
  • Brainstorm vervolgens met je collega’s over de mogelijke scenario’s, weeg de oplossingen tegen elkaar af en pas dan kan je tot een gefundeerde beslissing komen.
  • Het algemeen belang komt eerst. Suboptimalisatie en micromanagement helpen je geen stap vooruit en zorgen enkel voor gewin op korte termijn.
  • Zorg dat je de kunst van het relativeren onder de knie krijgt. ‘Heb ik eigenlijk wel gelijk?’ ‘Ben ik niet verblind door eigenbelang?’ ‘Denk ik hier morgen nog zo over?’ Kortom, maak van een mug geen olifant.
  • En last but not least. Een vleugje humor doet wonderen!

En als een draak je pad moest kruisen tijdens het weekend, dan weet je alvast wat gedaan!

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437