Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Angst paralyseert, waakzaamheid stimuleert

Bij mijn aankomst in Montegualandro merk ik tot mijn verbazing dat het Italiaanse dorpje bij het Trasimeense meer in rep en roer is. Een reeks nachtelijke diefstallen! Ook wij bleven niet gespaard. Dieven gingen aan de haal met het kruim van onze laatste olijfoogst. Ik had me de start van mijn vakantie wel even anders voorgesteld! Maar goed, over de kwaliteit van ons product valt nu in ieder geval niet meer te twisten.

Silvio
Mensen zoeken graag een zondebok en velen wijzen met de vinger naar de ‘stranieri’. De vreemdelingen die hier ‘zo maar vrij rondlopen sinds het akkoord van Schengen’ krijgen de volle laag. Natuurlijk presteren ook de ‘carabinieri’ ondermaats. Enkel good old Silvio blijft overeind.

Nagenoeg geen slecht woord over Berlusconi! Het verwonderde me een beetje. Of toch ook niet? De mensen van Montegualandro zien hem als de belichaming van een krachtdadig beleid. Silvio spreekt tenminste klare taal. En laat dat nu precies het antwoord zijn voor mensen die bang zijn. Wie bang is, denkt niet na. Wie bang is, raakt verlamd!

‘Angst paralyseert, waakzaamheid stimuleert’, kreeg ik ooit te horen in een volle examenperiode. Die uitspraak is me altijd bijgebleven. ‘En wie zich goed voorbereidt, heeft het geluk aan zijn kant’.

Trigger
Als coach word ik regelmatig geconfronteerd met ‘angstige’ mensen. Niemand geeft het graag toe en ze zullen het zelden met zoveel woorden zeggen, maar ook managers zijn wel eens bang. Erover praten gebeurt zelden. De lunchpauze of de koffiehoek bieden wel eens soelaas, maar een gesprek met de chef is al helemaal taboe.

Mijn ervaring leert me dat angst in veel gevallen samenhangt met verandering, een sterke trigger die een constante geworden is in het bedrijfsleven. Angst heeft vele gezichten, maar drie onzekerheden liggen vaak aan de basis van vrees:
  1. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Kan ik mijn toekomst veilig stellen?
  2. Stel ik de juiste prioriteiten? Heb ik dit in het verleden wel gedaan?
  3. Wie ben ik? Zal ik de uitdagingen aankunnen?

Openheid
Toch bestaat er maar één remedie: openheid! Creëer een atmosfeer waarin iedereen durft te spreken. Niet alleen de business moet ter sprake kunnen komen. De dagelijkse gang van zaken is minstens even belangrijk, want het zijn de mensen die de business moeten dragen. Hoe worden moeilijkheden aangepakt? Hoe verloopt de onderlinge samenwerking?

Alvast enkele richtsnoeren:
  1. Informeer je team en haar medewerkers systematisch, geef complimentjes en sluit altijd af met een opbouwende ‘call to action’. Vertel je team dat het bedrijf staat of valt met hun inzet.
  2. Houd ‘close contact’ met al je medewerkers. One-2-one gesprekken leveren een schat aan informatie op. Er moet elke dag een klein beetje tijd zijn om wat ‘rond te wandelen’ op kantoor. Bel ook even een paar mensen op die buiten het kantoor werken. En vooral, laat je medewerkers uitpraten en toon interesse. ‘Hoe gaat het vandaag, alles kits?’, doet wonderen.
  3. Wees altijd constructief, ook als het moeilijk gaat. Acteer niet, maar laat wel je gevoelens zien. EQ is minstens even belangrijk als IQ!
  4. Wees zichtbaar en bereikbaar voor je medewerkers. Dit lukt enkel als je je agenda niet vol boekt! Dit lijkt onbegonnen werk, maar geloof me, oefening baart kunst. Lees dit zinnetje nog maar eens en doe een Self Test! Hoe bereikbaar ben jij voor je medewerkers?

Maar nu wordt het hoog tijd voor een one-2-one met mijn olijfbomen!

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437