Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Echte leiders hebben een zesde zintuig

‘Live today with regard for the future’

Afgelopen jaar heb ik het geluk gehad heel wat captains of industry te kunnen ontmoeten in binnen- en buitenland. Rode draad doorheen onze gesprekken was uiteraard de economische crisis. Hoewel sterke leiders zich niet gemakkelijk laten afschrikken, bespeurde ik toch vaak een gevoel van onmacht. Onmacht omwille van de politieke malaise.

De huidige generatie politieke beleidsmakers en spijtig genoeg ook heel wat te eenzijdig op shareholder value gerichte bedrijfsleiders zijn in hetzelfde bedje ziek. Ze denken op te korte termijn, teren op oneliners en draaien vrolijk mee in het mediacircus. De houdbaarheidsdatum die tegenwoordig op zo’n doorsnee politicus of CEO kleeft, loopt terug. Je bent maar zo goed als de volgende opiniepeiling of de curve die de beurskoers van je aandeel volgt. Oppervlakkigheid en kunst en vliegwerk troef dus, totdat de luchtbel barst. Geen wonder dat we in een dergelijk politiek-economisch klimaat wat verlegen zitten om sterke leiders!

Lakmoesproef
Daarom vat ik hier graag even samen wat de meest succesvolle ondernemers die ik de laatste jaren ontmoet heb, essentieel vinden om jaar na jaar te kunnen groeien. Zie het maar als een soort lakmoesproef voor behoorlijk leiderschap:
  1. ‘Vooruit kijken’ is hun eerste sleutel tot succes. Leiders zijn zieners die vooruit kunnen én willen kijken: ‘foresighting’ in plaats van ‘forecasting’. Ze hebben een onderbouwde visie en weten die op een charismatische manier over te brengen op hun mensen, hun klanten én hun omgeving. Ze begeesteren en zorgen voor een algemene dynamiek die het beste in hun mensen naar boven haalt.
  2. ‘Samen werken’ is hun tweede sleutel. Ze werken zij aan zij met hun teams en laten zich daarbij omringen door de beste experts zodat ze kunnen delegeren waar nodig. Zo runnen ze de boel zonder het opgeheven vingertje. Ze zijn de baas zonder spreekwoordelijk de baas te spelen!
  3. ‘Vertrouwen’ is hun derde sleutel. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ze steunen hun medewerkers dagelijks waar nodig en plaatsen hun mensen in de schijnwerpers als er successen geboekt worden. Ze zien fouten als een leerproces en nemen zelf de volle verantwoordelijkheid als het mis loopt.
  4. ‘Lange termijn’ is hun vierde sleutel. Ze durven de vicieuze cirkel van het kortetermijndenken te doorbreken. Ze ontlopen grote druk en problemen niet. In tegendeel, ze gaan er zonder vrees recht op af omdat ze goed voorbereid zijn en ze de capaciteit van hun teams perfect kunnen inschatten. Ze zijn niet bang voor kritiek en liggen niet wakker van de volgende ‘opiniepeiling’.
Mojo
Denken en doen gericht op de korte termijn kan je zonder twijfel kortstondige ‘satisfactie’ geven, maar als je niet durft te doen wat goed en nodig is op lange termijn, dan loop je het risico dat de ‘zin’ van wat je doet, verwatert. En laat nu precies die diepere betekenis onmisbaar zijn voor een goed beleid. Dit zowel in de politiek als in het bedrijfsleven.

Onze goede vriend en gerenommeerde coach Marshall Goldsmith omschrijft dit alles uitstekend in zijn laatste boek ‘Mojo: How to Get It, How to Keep It, How to Get It Back if You Lose It!’: ‘all of us, consciously or not, run everything through two filters; short-trem satisfaction (or happiness) and long-term benefit (or meaning). Both have value... but it can be quite unfulfilling to live only today with no regard for the future!’ Met deze wijze woorden stuur ik jullie het weekend in.

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437