Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Proactieve KPI's en innovatie gaan hand in hand

De publicatie van de omzet- en winstcijfers is vaak een verrassing. Ten onrechte. Eigenlijk bevestigen ze gewoon wat al gekend was binnen de onderneming. Niet meer of niet minder. Proactieve ‘key performance indicators’ (KPI’s) kunnen dat verrassingeffect sterk afvlakken of zelfs tot nul herleiden. Voor innovatiegevoelige sectoren zijn ze zelfs van levensbelang.

Oscaruitreiking
Elk bedrijf maakt een prognose. Waar zouden we graag landen? De publicatie van de resultaten die die vooruitblik moeten bevestigen, verloopt vaak als een oscaruitreiking. Vallen we in de prijzen of hebben we onder de verwachtingen gepresteerd? Toch hoeft de publicatie van de cijfers helemaal geen hoogmis te zijn. Het zou eigenlijk een loutere bevestiging moeten zijn van wat we al wisten.

Omzet en winst komen niet uit de lucht vallen. Vaak reageert het management alsof die cijfers er plots zijn, uit het niets. Vallen de resultaten tegen, dan gaat men vaak in paniek op zoek naar het waarom. Waarom hebben we dit in godsnaam niet zien aankomen?

SMART-principe
Vooruitziendheid is hier het sleutelwoord. Als we enkel achterom kijken, kunnen we niet zien wat er op ons afkomt!

Laattijdige metingen leiden dan ook vaak tot paniekvoetbal. Dit geldt voor alle bedrijven en voor innovatiegevoelige sectoren in het bijzonder. Innovatie is immers zeer onderhevig aan conjunctuurschommelingen en bij tegenvallende resultaten sneuvelen die budgetten eerst.

Toch kan een scorecard met proactieve KPI’s heel wat herrie voorkomen. Ze maken het immers mogelijk om abstracte doelstellingen op lange termijn te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Ze zijn de brug tussen de tekentafel en de werkvloer. De visie van het management wordt namelijk vertaald naar operationele doelstellingen op korte termijn die beoordeeld worden op basis van KPI’s.

Uitgebalanceerde KPI’s zijn dus het meetinstrument bij uitstek. Daarom voldoet een goede KPI best aan het ‘SMART-principe’: hij is specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en tijdsgebonden.

Extra proactief
Een bedrijf dat voor zijn groei erg afhankelijk is van de lancering van nieuwe producten (bv. IT-sector) heeft nood aan ‘extra’ proactieve KPI’s. Zo kan men meten hoeveel projecten tijdig de stap zetten van de ontwerpfase naar de pilotfase, of van de pilotfase naar de aanloopfase.

Door het ganse traject op te delen in fases die geijkt worden op een tijdslijn, kan het management de volledige productprocedure netjes in kaart brengen. KPI’s kunnen dan ten volle hun knipperlichtfunctie vervullen. Ze geven een stand van zaken en bepalen of de geplande groei uit innovatie in het gedrang komt of niet.

Ik raad dan ook sterk aan om de scorecard met KPI’s maandelijks binnen de directie te bespreken. Zo kunnen de ‘exploring-teams’ die in onze vorige bijdrage aan bod kwamen, tijdig bijgestuurd worden. Want meten is weten en een verwittigd man is er twee waard!

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437