Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Geen innovatie zonder goede uitvoering

Vorige week kwamen we tot de conclusie dat ondernemen en innoveren twee zijden van dezelfde medaille zijn. Maar uit onze diagnose bleek al snel dat praktijk en theorie ver uit elkaar liggen. Vaak is een eenzijdige uitvoering de boosdoener.

Nevenactiviteit
De bedrijfstop is meestal wel van goede wil maar de uitvoering laat wel eens te wensen over. Het management wordt zodanig opgeslokt door de dagelijkse rompslomp dat innovatie vaak gedegradeerd wordt tot nevenactiviteit. Ik zou zelfs durven spreken van de ‘friday-afternoon-four-o’clock-innovatie’. Bovendien zijn de beschikbare budgetten meestal navenant.

Daarom is het nuttig en zelfs noodzakelijk om binnen het bedrijf een onderscheid te maken tussen ‘exploring’ en ‘exploiting’.

Exploring
Exploring staat voor ‘Do New!’. Creëer nieuwe producten, services, methoden,… en breng ze zo snel en efficiënt mogelijk naar de markt. Het gaat om experimenteren en daar de ruimte toe krijgen, en het ontwikkelen van nieuwe bekwaamheden (‘trial & error’). Flexibele processen zijn een kweekvijver voor vernieuwers. Het is een kwestie van absoluut de eerste te willen zijn.

Want wie eerst komt, eerst maalt! En dat hadden ze bij Philips en Douwe Egberts in de smiezen toen ze in februari 2001 hun Senseo op de markt brachten. In de eerste vier jaar na de lancering wist het gemak van de koffiepads en de tijdwinst van watertoevoer onder druk meer dan vijftien miljoen koffiedrinkers te overtuigen. Het sensationele schuimlaagje deed de rest…

Exploiting
Exploiting staat voor ‘Do Better!’. Verbeter datgene wat al voorhanden is binnen de organisatie of bij de concurrentie. Alles kan beter! Deze oefening is een continu proces. Strikte processen en controles zijn hierbij cruciaal. De beste zijn is goed maar de beste blijven is veel moeilijker!

Douwe Egberts heeft geprobeerd om zijn goudhaantje te beschermen maar het Europees Octrooibureau effende het pad voor de concurrentie. Koploper Ahold Coffee Company kwam eind 2007 met een eigen koffiepad-apparaat op de markt: de ‘puC’. Vergelijkbare systemen zijn Tassimo van Kraft Foods, Nespresso van Nestlé en Dolce Gusto van Nescafé. Senseo won een veldslag maar wint het ook de oorlog?

Aurea mediocritas
Het is inderdaad een en-en-verhaal. Exploring en exploiting zijn protagonisten. Het zijn twee taken die een totaal verschillend patroon van denken en doen vereisen. Ik trap dan ook een open deur in als ik u vertel dat het geen sinecure is om beide visies succesvol te combineren. Het is een voortdurend wikken en wegen. ‘Aurea mediocritas’, weet u wel.

Daarom breek ik graag een lans voor crossfunctionele teams die zich volledig kunnen richten op exploring, los van het dagelijks gewoel. Geef hen een aparte, ‘beveiligde’ plaats in de operationele én financiële planning.

Ik raad deze aanpak zeker aan voor vitale projecten. Want tenslotte gaat er niets boven een lekkere kop koffie!

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437