Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Innovatie is geen modewoord

Innovatie klinkt elke ondernemer als muziek in de oren. Iedere beleidsmaker heeft er de mond van vol. De term wordt te pas en te onpas opgevoerd als dé oplossing voor de problemen van het rijke Westen. Maar innovatief denken is geen ‘deus ex machina’. Het is een continu proces dat intrinsiek verbonden is met succesvol ondernemen.

Toverwoord
Innovatie is hip. De economische crisis slaat wild om zich heen, de auto-industrie ligt op apegaaien en de BRIC-landen loeren gretig om de hoek. Maar toch zal Europa zich staande houden dankzij haar toverwoord innovatie. Vlaanderen heeft met Ingrid Lieten zelfs een minister van Innovatie achter de hand!

Vernieuwende projecten bekken goed en stralen kracht uit. Iedereen wil groene jobs en groene energie. Iedereen wil werken in een bedrijf dat investeert in de toekomst. Maar innovatie is geen mirakel waarmee je alle problemen oplost. Investeren in de toekomst is pas waardevol als het een continu proces is.

‘Eat your children’
Ondernemen is innoveren. Beide termen zijn intrinsiek met elkaar verweven en vernieuwing zou een onderdeel moeten zijn van de strategische en operationele plannen van alle ondernemingen. Logisch toch? Waarom is de omzetgroei in innovatie dan vaak zo bedroevend laag? Waarom werden reuzen als IBM dan gladjes voorbijgestoken door niche-spelers als Sony Computing?

Intrinsieke innovatie is het grote verschil tussen beide opponenten. IBM miste de boot toen de eerste pc’s op de markt kwamen. De reus trappelde ter plaatse terwijl Sony er telkens opnieuw in slaagde om met intervallen van hooguit een half jaar een nieuw product te lanceren.

Bij IBM was het in die tijd not done voor jonge managers om in te zetten op de nieuwe pc en zich te roeren in het debat. Alle middelen waren gericht op de ‘next generation mainframe’. Bij Sony in Tokyo daarentegen hadden managers de plicht ‘to eat their own children’! Snelle opeenvolgende vernieuwingen zorgden ervoor dat kapers op de kust niet de tijd kregen om tijdig een kopie te maken. Van een mentaliteitsverschil gesproken…

Diagnose
Ik heb het geluk gehad om in de Harvard Business School nauwer kennis te maken met David A. Garvin, John P. Kotter en Clayton M. Christensen. Ze hebben heel wat veldonderzoek verricht rond innovatieve daadkracht. Ik vat hun onderzoek samen in vier slagzinnen:
  1. Heel wat ondernemingen slagen er niet in om hun ideeën uit te voeren omdat ze niet gefocust zijn.
  2. Naarmate bedrijven ouder en groter worden, verliezen ze vaak hun pioniersgeest. Nieuwe ideeën worden vaak gezien als stoorzenders die de comfortabele routine doorbreken.
  3. Als managers hun jaarcijfers moeten halen en de man met de hakbijl passeert, kiezen ze vaak voor een oplossing op korte termijn en dan zitten de budgetten voor innovatie in het verdomhoekje.
  4. Budgetten voor innovatie worden vaak uitgesmeerd over te veel projecten. De spoeling wordt dan te dun en ook hier kunnen we zeggen ‘less is more’.
We hebben alvast een aantal pijnpunten aangestipt. In volgende bijdragen spitten we dit item verder uit en probeer ik vanuit mijn ervaring als ondernemer een aantal mogelijke oplossingen te formuleren. Want laat ons eerlijk zijn, innovatie is een van die te veel gebruikte en te vaak misbruikte mooie woorden.

Herman

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column:
Stay inspired and receive your new column every two weeks

We want to give the people in our network a little bit of inspiration on a regular basis. We will never send you any spam.

Prefered language
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 435

Notice: Undefined index: tencompany.org in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437